RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Premier Morawiecki: program Emerytura plus to wsparcie sprawiedliwe

Emerytom należy się wsparcie. To wsparcie dzisiaj w postaci programu Emerytura Plus to wsparcie sprawiedliwe. Chcemy przez to wzmocnienie finansowe zagwarantować, żeby jesień była jesienią życia pełna pięknych barw dla naszych emerytów – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Posłowie rozpoczęli pracę nad projektem ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym.

Premier: Emerytura Plus to nie rozdawnictwo, a walka o godne życie emerytów

zobacz więcej

W Sejmie premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jednorazowe świadczenie ma pomóc starszym Polakom. Zadeklarował także kontynuację programu w przyszłości.

– Podnieśliśmy emeryturę minimalną o 25 proc. Dla niektórych to tylko cyferki. Dla nas to godne życie dla milionów emerytów, dla naszych drogich babć, dziadków, matek i ojców. Dla nas to fundament polityki, czyli sprawiedliwości.

– To dowód wdzięczności za wasz ogromy trud – emeryci. Programem Emerytura plus chcemy życie ułatwiać i ułatwiamy. Ma zmieniać i poprawiać życie naszych obywateli. Dlatego proszę, żeby niezależnie od barw politycznych mieć na względzie dobro obywateli.


Premier: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu Emerytura plus

„Program Emerytura plus jest skonstruowany sprawiedliwie”

– Dla tych, którzy mają najniższą emeryturę, ona proporcjonalnie procentowo jest wyższa, dla tych, którzy mają wyższe emerytury, ona jest procentowo niższa, a kwotowo taka sama, czyli oddaje pewną sprawiedliwość społeczną w tych realiach finansowych, w jakich się znajdujemy - wyjaśnił.

– Chcemy emerytom to wzmocnienie finansowe zagwarantować, żeby jesień, która potrafi być piękną pora roku, była jesienią życia pełną pięknych barw dla naszych emerytów, żeby była taką porą życia, gdzie emeryci również potrafią rozwijać skrzydła i te zasoby finansowe, które przeznaczamy, mają im to ułatwić - podkreślił szef rządu.

Premier zwrócił się także do opozycji. – Ostatnio z ogromnym smutkiem usłyszałem, jak Koalicja Europejska traktuje Emeryturę plus. Jeden z czołowych dzisiejszych przedstawicieli Koalicji Europejskiej, który startuje z pierwszego miejsca do Parlamentu Europejskiego, nazwał Emeryturę plus „ochłapem”, nazwał ją „kiełbachą wyborczą”. To są słowa, które nigdy nie powinny paść – podkreślił premier. – Czy odżegnujecie od tych słów waszego czołowego przedstawiciela? – pytał premier, zwracając się do opozycji.

– Zdecydowaliśmy się na wielki program, tak długo, jak będzie dobry gospodarz, tak długo, jak będzie Prawo i Sprawiedliwość, to obiecujemy, że kiedy zakwitną kasztany, to program ten będzie kontynuowany – zapewnił Mateusz Morawiecki. – A w przypadku Platformy Obywatelskiej to chyba, jak będą rosły gruszki na wierzbie, to wtedy będzie kontynuowany – dodał premier.

Rafalska: Celem Emerytury plus m.in. zmniejszenie różnic dochodowych

Celem świadczenia "Emerytura plus" jest w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie - powiedziała w środę minister Elżbieta Rafalska. Minister podkreśliła, że polityka społeczna wobec osób starszych to jeden z priorytetów rządu.

– Celem polityki społecznej wobec osób starszych jest podnoszenie jakości życia seniorów przez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi, aktywnymi i zapewnienie im bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo oznacza poczucie wolności od ubóstwa, a także wolność od niepokoju o własne bezpieczeństwo zdrowotne, psychiczne i fizyczne we wszystkich wymiarach życia społecznego osób starszych – powiedziała Rafalska.

Minister podkreślała, że seniorzy wnoszą „olbrzymi wkład w rozwój każdej rodziny dzięki kultywowaniu i rozwijaniu więzi międzypokoleniowej”.

Rafalska wskazywała, że celem świadczenia Emerytura plus jest w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie, w tym dochodów osób starszych przebywających na emeryturach, rentach lub pobierających świadczenia przedemerytalne.


Premier: Trzynasta emerytura będzie wypłacana co roku

Trzynasta emerytura

Świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).


Większość świadczeń Emerytura plus zostanie wypłacona w maju. W razie zbiegu prawa do świadczeń, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.

„Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 - Obrona narodowa, części 37 - Sprawiedliwość oraz części 42 - Sprawy wewnętrzne na 2019 r.” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

W Sejmie pierwsze czytanie projektu ws. trzynastki dla emerytów

źródło:
Zobacz więcej