RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski z perspektywą stabilną

Agencja Fitch utrzymała w piątek rating Polski na poziomie „A–” (fot. REUTERS/Brendan McDermid)
Agencja Fitch utrzymała w piątek rating Polski na poziomie „A–” (fot. REUTERS/Brendan McDermid)

Agencja Fitch utrzymała w piątek rating Polski na poziomie „A–” z perspektywą stabilną. Decyzję uzasadniono mocnymi podstawami gospodarki i dobrą sytuacją fiskalną.

Agencja Fitch obniżyła szacunek deficytu sektora finansów publicznych Polski

Agencja Fitch obniżyła szacunek deficytu sektora finansów publicznych Polski na 2019 rok do 1,7 proc. PKB z 2,2 proc. PKB – wynika z piątkowego...

zobacz więcej

Agencja Fitch utrzymała w piątek rating Polski na poziomie „A–” z perspektywą stabilną. Decyzję uzasadniono mocnymi podstawami gospodarki i dobrą sytuacją fiskalną. Utrzymanie ratingu odzwierciedla różnorodność gospodarki oraz jej mocne makroekonomiczne fundamenty. Wsparciem dla tych czynników jest rozsądnie prowadzona polityka gospodarcza oraz silny sektor bankowy – napisał Fitch w komentarzu do decyzji.

To pierwszy z wiosennej rundy przeglądów, jakiemu poddana została Polska – 12 kwietnia naszej ocenie kredytowej przyjrzy się agencja S&P, a 19 kwietnia Moodys's.

Fitch zwrócił uwagę na dobrą sytuację fiskalną budżetu państwa w 2018 r., niższy niż zaplanowano deficyt oraz na wysokie wpływy z podatków, spowodowane – w ocenie Fitcha – relatywnie wysokim wzrostem oraz skutecznymi działaniami w kierunku poprawy ściągalności.

Fitch: Sektor bankowy w Polsce jest w dobrej kondycji

Perspektywa sektora bankowego w Polsce jest stabilna, odzwierciedla dobrą kondycję finansową banków, ich silne kapitały oraz dobrą płynność opartą...

zobacz więcej

„Przedwyborczy pakiet fiskalny” spowoduje pogorszenie sytuacji

Fitch ocenia, że „przedwyborczy pakiet fiskalny” spowoduje pogorszenie sytuacji, przedstawione propozycje zawierają szereg transferów socjalnych jak i obniżek podatków osobistych. Rząd zapowiada utrzymanie deficytu na poziomie 1,7 proc. PKB w 2019 r., ale nie przedstawił jeszcze w pełni sposobów na zrównoważenie pociągnięć podatkowych i wydatkowych – podkreślono.

Fitch przypomniał, że uwzględnił już w poprzednich prognozach prawdopodobieństwo pojawienia się jakiejś przedwyborczej stymulacji fiskalnej, co spowodowało zwiększenie prognozy deficytu budżetowego na 2019 r. z 2 do 2,2 proc. PKB. Agencja zaznaczyła, że jeżeli pakiet zostanie w pełni wprowadzony, będzie miał silniejsze skutki w 2020 r., i dlatego podniosła prognozę deficytu budżetowego do 2,8 proc. PKB. Wskazała też, że wprowadzony pakiet ograniczył by elastyczność wydatków. Według Fitcha, dodatkowe negatywne czynniki ryzyka stanowić będą podwyżki wynagrodzeń w sektorze publicznym oraz dalsze utrzymanie zamrożenia cen energii elektrycznej.

Agencja oczekuje jednak, że rząd będzie w stanie utrzymać się w ramach obowiązującej reguły wydatkowej oraz unijnych kryteriów konwergencji.

Fitch oczekuje jednak odwrócenia trendu spadkowego długu publicznego i ocenia, że wzrośnie on w relacji do PKB na koniec 2019 r. o 1 pkt proc. rok do roku, do 49.1 proc., oraz do poziomu 49.6 proc. w 2020 r.

Według agencji, w 2018 r. wzrost gospodarczy Polski osiągnął szczyt cyklu na poziomie 5,1 proc., jednak już pod koniec roku tempo wzrostu zaczęło spadać, m.in. ze względu na spowolnienie w strefie euro. Biorąc pod uwagę podtrzymanie wzrostu poprzez pakiet fiskalny, w 2020 r. Fitch prognozuje wzrost w wysokości 3 proc.

20 marca Fitch podwyższył prognozy tempa wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,0 proc. z 3,8 proc. w grudniu, a na 2020 r. do 3,5 proc. z 3,0 proc., w związku z zapowiedzianą stymulacją fiskalną – wynika z raportu agencji.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej