RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

List społeczny biskupów: Potrzebujemy nawrócenia i dialogu

Dokument zatwierdziło 382. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski (fot. arch. PAP/Radek Pietruszka)

Potrzebujemy dzisiaj nawrócenia i dialogu. Szczera gotowość do otwartej, uczciwej rozmowy jest wyrazem umiłowania prawdy, dobra i wolności, a także szacunku dla godności i podmiotowości wszystkich obywateli – czytamy w liście społecznym Konferencji Episkopatu Polski. Dokument zaprezentowano w południe w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Episkopat apeluje o wycofanie budzących wątpliwości rozwiązań w karcie LGBT

Biskupi przypominają, że zgodnie z konstytucją RP każdy ma prawo żądać ochrony dziecka przed demoralizacją. Dlatego apelują o wycofanie budzących...

zobacz więcej

W spotkaniu prezentującym list społeczny Konferencji Episkopatu Polski wziął udział przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski abp Wiktor Skworc, ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer z Uniwersytetu Śląskiego i dr hab. Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dokument zatwierdziło 382. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski 14 marca br. Podejmuje on refleksję nad obecnym stanem polskiego społeczeństwa i wzywa do „podjęcia wzmożonego wysiłku na rzecz budowania autentycznych relacji międzyludzkich w uporządkowanej zgodzie”.

Biskupi w liście społecznym podkreślają, że „zgodnie z soborową zasadą autonomii porządku politycznego rolą Kościoła hierarchicznego nie jest angażowanie się w naturalne w życiu politycznym kontrowersje ani – tym bardziej – ich rozstrzyganie” oraz że nie chodzi „o zdobycie przywilejów czy o opowiadanie się za którąś ze stron”.

Dokument zwraca uwagę na to, że stan polskiego społeczeństwa stanowi wyzwanie dla misji Kościoła. „Rozumiejąc różnice, które są nieodłącznym elementem każdej rzeczywistości społecznej, ze smutkiem dostrzegamy istniejące w naszej ojczyźnie podziały i konflikty, jak też brak dostatecznego zaangażowania w budowanie wspólnoty, co nie pozwala w pełni doceniać obecnego w życiu społecznym dobra” – czytamy w liście.

Dzień Świętości Życia. Dzielimy się miłością i czekamy z radością na każde nowe życie

Kościół katolicki w poniedziałek, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzi Dzień Świętości Życia. Jego celem jest budzenie wrażliwości na...

zobacz więcej

„Pragniemy (...) ponownie przyczynić się do budowania autentycznej wspólnoty sióstr i braci budujących poprzez miłość w prawdzie (caritas in veritate) dobro wspólne naszej ojczyzny” – piszą biskupi. Przypominają m.in. prawdę o niezbywalnej godności i prawie do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, a także „prawdę o społecznych i ekonomicznych wyzwaniach”, którym – jak piszą – „skutecznie sprostać możemy tylko wspólnie w postawie solidarności”.

Biskupi podejmują też refleksję nad językiem życia publicznego. „Wszelki dialog kończy się wówczas, gdy język publicznych debat służy budowaniu jednostronnego i nieprawdziwego obrazu życia społecznego czy też stygmatyzowaniu politycznych oponentów” – piszą.

Wzywają wszystkich uczestników życia publicznego, zwłaszcza polityków, dziennikarzy, publicystów i użytkowników mediów społecznościowych „do głębokiej refleksji nad językiem używanym w rozmowach o sprawach publicznych”. Zwracają też uwagę na potrzebę „chrześcijańskiego stylu obecności w świecie cyfrowym”, który „przyjmuje formę komunikacji szczerej i otwartej, odpowiedzialnej i szanującej innych”, wolnej od hejtowania.


Pisząc o istocie polityki, biskupi nawiązują do wypowiedzi papieża Piusa XI, który w przemówieniu do katolickich środowisk uniwersyteckich, użył określenia „miłość polityczna” i stwierdził, że polityka jest najszerszą przestrzenią miłości, ustępującą tylko rzeczywistości religijnej.

Biskupi powinni „ćwierkać” do młodych, których zabrakło w kościele

– Księża powinni być obecni w sieci, jeżeli chcą nawiązać kontakt z osobami, które nie mogą już chodzić do kościoła. Takich wiernych można spotkać...

zobacz więcej

„Polityka jest jednak sztuką takiej realizacji idei przewodnich, aby nie przekształciły się w oderwane od rzeczywistości ideologie, które prowadzą do społecznych konfliktów. Współcześnie np. jedna z hałaśliwych ideologii również obecna w naszym społeczeństwie podważa binarny podział płci i niezastąpioną rolę rodziny naturalnej, próbując w publicznej debacie, prawie i programach edukacyjnych zastąpić człowieka rzeczywistego jego zideologizowanym obrazem” – czytamy w liście.

Biskupi wskazują na cztery cnoty kardynalne, jako fundamenty ładu społecznego. Piszą o roztropności, jako praktycznej mądrości będącej zaprzeczeniem „lekkomyślnej porywczości”. Wymieniają też cnotę sprawiedliwości, która domaga się zachowywania umów, ale ma być dopełniona miłością, umiarkowanie – czyli zdolność kontrolowania namiętności i męstwo, które uzdalnia do obrony słusznej sprawy.

Na zakończenie listu biskupi apelują do wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie wysiłku na rzecz narodowej zgody i dialogu w prawdzie. Wszystkich wiernych proszą o modlitwę w intencji ojczyzny.

źródło:

Zobacz więcej