CBA złożyło zawiadomienie przeciw b. burmistrzowi gminy Barwice

Agenci od sierpnia do stycznia 2019 r. badali decyzje podatkowe gminy z ostatnich 10 lat (fot. cba.gov.pl)

Centralne Biuro Antykorupcyjne po kontroli miasta i gminy Barwice (Zachodniopomorskie) i jej decyzji podatkowych w stosunku do spółki „Przemtorf” skierowała do prokuratury zawiadomienia przeciw b. burmistrzowi Barwic i członkowi zarządu firmy – dowiedziała się PAP.

CBA zatrzymało cztery osoby za wyłudzenia z ARiMR ponad 9 mln zł na hodowlę ryb

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało cztery osoby, które mają być związane z wyłudzeniem ponad 9 mln zł unijnego dofinansowania na hodowlę...

zobacz więcej

Nowy burmistrz Barwic Mariusz Kieling powiedział PAP, że co prawda wie, że kontrola się zakończyła, ale nie wiedział o skierowaniu do prokuratury wniosku przeciw byłemu burmistrzowi miasta. – Jestem zaskoczony tą sytuacją – przyznał.

– Mogę jedynie powiedzieć, że nie wnieśliśmy uwag i zastrzeżeń do protokołu z kontroli CBA w naszej gminie – powiedział PAP nowy burmistrz.

Adwokat Tadeusz Czernicki jako pełnomocnik członka zarządu spółki „Przemtorf” Jana Pastuszki powiedział PAP, że zarząd wiedział ze środków masowego przekazu o przeprowadzonej kontroli przez CBA w UMiG w Barwicach, ale nie był informowany o jej wynikach i ewentualnych jej skutkach – wszczęciu śledztwa przeciw urzędnikom ratusza w Barwicach.

– Skoro Zarząd spółki nie zna wyników kontroli CBA oraz ewentualnego postępowania w prokuraturze nie może rzeczowo wypowiedzieć się w niniejszej sprawie – zaznaczył mec. Czernicki. – Mój mocodawca nie jest poinformowany o tym, że toczy się przeciwko niemu jakiekolwiek postępowanie – dodał w rozmowie z PAP prawnik.

1,5 tys. faktur na kilkadziesiąt milionów zł. CBA zatrzymało oszustów podatkowych

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby, które wystawić miały 1,5 tys. faktur na 41 mln zł. Miało to doprowadzić...

zobacz więcej

Agenci z wydziału kontroli szczecińskiej delegatury CBA od sierpnia do stycznia 2019 r. badali decyzje podatkowe gminy z ostatnich 10 lat – od 2008 do 2017 r. W tych latach burmistrzem był poprzednik Kielinga – Zenon Maksalon.

Agenci CBA ustalili, że Zakład Produkcji Torfowej Przemtorf zaniżał w deklaracjach podatkowych za te 10 lat powierzchnię zajmowanych nieruchomości. Ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Barwice nie było decyzji o wysokości faktycznie należnego podatku, mimo, że wiedział o zmniejszeniu, nie wszczął postępowań w związku z uchybieniami - ustalili kontrolerzy CBA.

Utracone dochody gminy

Według Biura gmina nie uzyskała za lata 2008-2017 co najmniej 7 mln 482 tys. zł dochodów.

CBA zatrzymało urzędnika Ministerstwa Środowiska

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali urzędnika resortu środowiska. Jak dowiedział się portal tvp.info ze źródeł zbliżonych...

zobacz więcej

W związku z ustaleniami kontroli Biuro złożyło do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego przez poprzedniego burmistrza Barwic. Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników barwickiego urzędu miasta i gminy wszczęła 13 marca Prokuratura Rejonowa w Szczecinku (Zachodniopomorskie).

Drugie zawiadomienie CBA dotyczyło składającego deklaracje na poczet podatku od nieruchomości za lata 2008-2017 na poczet podatku od nieruchomości członka zarządu „Przemtorfu”. Zarzucono mu przestępstwo zatajenia prawdy lub podanie nieprawdy w deklaracji podatkowej.

O stwierdzonych nieprawidłowościach CBA zawiadomiło też ministra środowiska jako organ kontrolny koncesji na wydobywanie torfu przez „Przemtorf”, wydanej w lipcu 2018 r. przez wojewodę zachodniopomorskiego. W tej sprawie resort jeszcze w listopadzie 2018 r. podjął postępowanie, by stwierdzić nieważność decyzji koncesyjnej wojewody – wynika z informacji PAP.

źródło:

Zobacz więcej