Szydło: Rząd chce mieć uzgodnione stanowisko wszystkich związków zawodowych

W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbywa się nadzwyczajne posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego dotyczące kryzysu w oświacie (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Strona rządowa chce rozmawiać i szukać porozumienia, ale chcemy mieć uzgodnione stanowisko wszystkich związków zawodowych – powiedziała Beata Szydło. – Cały czas jesteśmy w perspektywie zagrożenia strajkiem w czasie egzaminów – przypomniała wicepremier.

„Najważniejsze jest dobro dzieci i niezakłócony przebieg egzaminów”

– Najważniejsze jest dobro dzieci i niezakłócony przebieg egzaminów. Przecież młodzi ludzie przygotowują się do nich latami – przekonywała w...

zobacz więcej

Zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie. Strona rządowa i centrale związkowe nie doszły do porozumienia. Dalsze negocjacje zaplanowano na 1 kwietnia.

Po południu Beata Szydło poinformowała, „jest przerwa, bo związki zawodowe o nią poprosiły”. – ZNP poprosiło o rozmowy z Solidarnością; jest trudna sytuacja, obie centrale nie mogą się między sobą porozumieć – dodała.

– Jako strona rządowa mówimy bardzo jasno: chcemy rozmawiać i szukać porozumienia, ale chcemy mieć uzgodnione stanowisko wszystkich central, dlatego, że cały czas jesteśmy w tej perspektywie zagrożenia strajkiem w czasie egzaminów – podkreśliła wicepremier.

Dodała, że „strona rządowa musi mieć pewność, że jest dobra wola związków zawodowych, żeby nie było strajków w czasie egzaminów, bo priorytetem są uczniowie”. – Nie możemy prowadzić negocjacji ich kosztem – wskazała.

Procedury sporu zbiorowego w styczniu rozpoczęły ZNP i Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata”, należący do FZZ; prowadzą referenda strajkowe. Jeśli większość będzie chciała strajku, rozpocznie się on 8 kwietnia. Oznacza to, że jego termin może zbiec się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty, a 6 maja mają rozpocząć się matury.

Min. Zalewska: Musimy wypracować mechanizm stałego wzrostu płac dla nauczycieli

– Namawiam premiera do wypracowania mechanizmu, dzięki któremu nauczyciele będą z roku na rok zarabiać więcej. Chodzi o stałą podwyżkę –...

zobacz więcej

ZNP chce zwiększenia o 1 tys. zł tzw. kwoty bazowej służącej do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Forum Związków Zawodowych żąda zwiększenia o 1 tys. zł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domagała się natomiast wcześniej podwyżki o 15 proc. jeszcze w tym roku, a później poinformowała, że żąda m.in. podniesienia płac w oświacie, podobnie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia tego roku i kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Od 11 marca w budynku kuratorium oświaty w Krakowie akcję okupacyjną prowadzą nauczyciele z sekcji oświatowej „Solidarności”. W czwartek szef Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa poinformował, że jeżeli postulaty pracowników oświaty nie zostaną uwzględnione przez rząd, to w poniedziałek przedstawiciele „Solidarności” rozpoczną protest głodowy.

Decyzja o proteście głodowym zapadła podczas nadzwyczajnego posiedzenia Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krakowie. Tę formę protestu rozpoczęły trzy osoby.

W ramach negocjacji płacowych, które rozpoczęły się w styczniu, minister edukacji narodowej Anna Zalewska zaproponowała nauczycielom przyspieszenie trzeciej z zapowiedzianych pięcioprocentowych podwyżek. Chodzi o trzy podwyżki wynagrodzeń nauczycieli po 5 proc. zapowiedziane w 2017 r. przez ówczesną premier Beatę Szydło.

Pierwszą podwyżkę nauczycielom przyznano od kwietnia 2018 r., drugą - od stycznia 2019 r. Trzecią podwyżkę nauczyciele mają otrzymać – zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, który trafił na początku marca do konsultacji – we wrześniu 2019 r.; pierwotnie trzecią podwyżkę nauczyciele mieli dostać styczniu 2020 r. Podczas negocjacji minister edukacji zapowiedziała też przyznanie dodatku „na start” nauczycielom stażystom, a dodatku za wyróżniającą się pracę nie tylko nauczycielom dyplomowanym, ale także kontraktowymi i mianowanym.

źródło:

Zobacz więcej