„Wyrok TK oznacza, że z KRS jest wszystko w porządku”

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że z Krajową Radą Sądownictwa jest wszystko w porządku; TK wyraźnie przesądził, iż Sejm miał prawo dokonać wyboru 15 członków Rady spośród sędziów – powiedział dziennikarzom członek KRS sędzia Jarosław Dudzicz.

TK orzekł w sprawie wyboru sędziów KRS

Przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa, są zgodne z konstytucją – orzekł w poniedziałek...

zobacz więcej

TK orzekł w poniedziałek, że przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów – członków KRS, są zgodne z konstytucją. Jednocześnie uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów SN.

Sędzia Dudzicz po ogłoszeniu wyroku zaznaczył, że ponadto na mocy orzeczenia TK w przepisach „co do zasady pozostają odwołania” od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów przez prezydenta. Dotychczas – zgodnie z ustawą – w przypadku uchwał dotyczących powołań na sędziów sądów powszechnych takie odwołania trafiały do SN, zaś uchwał ws. powołań sędziów SN do NSA.

– Natomiast w wyroku TK zakwestionowano możliwość odwołania się do NSA uznając, że sprawy tego samego rodzaju nie powinny być rozpatrywane przez różne sądy (…), a ponadto kwestie te nie są sprawami stricte administracyjnymi, zastrzeżonymi dla NSA – powiedział. Jak wskazał w wyroku TK „co do zasady nie kwestionuje się jednak samej możliwości odwołań”.

Pytany, gdzie ewentualnie obecnie w związku z tym miałyby trafiać odwołania kandydatów do SN sędzia Dudzicz odpowiedział, że trzeba przeanalizować przepisy, ale „prawdopodobnie albo do SN, albo do sądów powszechnych”.

źródło:

Zobacz więcej