RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

TK orzekł w sprawie wyboru sędziów KRS

Przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa, są zgodne z konstytucją – orzekł w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów SN.

Luksemburg: W TSUE trwa rozprawa ws. pytań prejudycjalnych SN

Rozprawa ws. pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego, dotyczących m.in. niezależności KRS, trwa w TSUE w Luksemburgu. Według polskich władz KRS jest...

zobacz więcej

Jak uzasadniał sędzia Piskorski konstytucja stanowi jedynie, że sędziowie-członkowie KRS mają być wybierani spośród sędziów. – Ustrojodawca nie wskazał jednak, kto ma wybierać tych sędziów. Zatem z konstytucji wynika, kto może być wybranym członkiem KRS, ale nie jest określone, jak wybierać sędziów-członków KRS do tej Rady. Te kwestie zostały przekazane do uregulowania w ustawie – powiedział.

– Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sędziów do KRS wybierali sędziowie, jednak nie można się zgodzić z twierdzeniem, że piastunem czynnego prawa wyborczego muszą być wyłącznie gremia sędziowskie – podkreślił sędzia Piskorski. Zaznaczył, że „należy stwierdzić, iż w granicach swobody ustawodawczej kwestia ta może być w różny sposób uregulowana”.

Jak mówił „fakt bycia reprezentacją środowiska sędziowskiego przez KRS wynika nie ze sposobu wyboru członków KRS, ale z tego, że z dużą przewagą wybierani są do jej składu sędziowie, co jest objęte gwarancją konstytucyjną”.

TK odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie przepisów o KRS

Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa do 25 marca – poinformowała prezes TK sędzia...

zobacz więcej

Sędzia Piskorski wskazał w uzasadnieniu, że „kognicja NSA i sądów administracyjnych ogranicza się do kontroli działalności administracji publicznej”.

„Przekazanie NSA do rozpoznania spraw, o których mowa w art. 44 ust. 1a (ustawy o KRS, który mówi o odwołaniach do NSA - PAP) nie jest uzasadnione (…) bowiem ani procedura, w której są one rozpatrywane, ani charakterystyka ustrojowa nie predestynuje go do rozpatrywania spraw dot. uchwał KRS – wskazał TK.

– Trudno przyjąć, że ustawodawca zakłada, że rodzaj lub charakter uchwały KRS, o której mowa oddaje ją we właściwość rzeczową sądów administracyjnych skoro, co do zasady, do kontroli powołany jest Sąd Najwyższy, a jedynie w przypadku lex specialis z tego artykułu odwołanie rozpatrywać miałby NSA – zaznaczył sędzia Piskorski.

Zdaniem Trybunału obecne uregulowanie tych kwestii, „jest to rodzaj hybrydowego postępowania, nieznanego polskiemu systemowi prawa”. – W postępowaniu tym nie sądy różnych instancji, ale sądy zupełnie innego rodzaju, rozpatrują te same sprawy w oparciu o te same przepisy w odniesieniu do różnych podmiotów – dodał sędzia sprawozdawca.

Wobec stwierdzenia niekonstytucyjności tego przepisu Trybunał uznał, że badanie reszty zaskarżonych przepisów odnoszących się do postępowań przed NSA w sprawach odwołań od uchwał KRS za bezprzedmiotowe.

źródło:

Zobacz więcej