Umorzono postępowanie sądowe w sprawie Pawła Adamowicza

Sąd umorzył postępowanie w związku ze śmiercią prezydenta Gdańska (fot. Shutterstock/Nahlik)

W związku ze śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza miejscowy Sąd Rejonowy umorzył postępowanie w sprawie, w której samorządowiec był oskarżony o podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych w latach 2010-12.

Prokuratura chce, by Stefan W. został gruntownie przebadany psychiatrycznie

Do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił wniosek o obserwację sądowo-psychiatryczną Stefana W., zabójcy prezydenta Gdańska. – Biegli, którzy...

zobacz więcej

Ogłaszając umorzenie postępowania sąd poinformował, że 22 lutego wpłynął do niego zupełny odpis aktu zgonu samorządowca zmarłego 14 stycznia – dzień po tym, jak podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został na scenie zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W.

Umorzone postępowanie było już drugim procesem w tej sprawie. Po raz pierwszy trafiła ona do gdańskiego sądu rejonowego w grudniu 2015 r. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, na okres dwóch lat próby, oraz zasądzenie od prezydenta Gdańska świadczenia w wysokości 40 tys. zł złożyła wtedy prowadząca śledztwo Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu.

Sąd wniosek prokuratury uwzględnił w marcu 2016 r. uznając, że wina i społeczna szkodliwość zarzucanych prezydentowi czynów nie są znaczne i nie ma podstaw do uznania, iż działał on z zamiarem bezpośrednim popełnienia przestępstwa.

Po tym orzeczeniu polecenie złożenia apelacji na niekorzyść Adamowicza wydał poznańskim prokuratorom dyrektor Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej – prokurator tym samym zaskarżył postanowienie, o jakie sam wcześniej wnosił.

Rozpatrując to odwołanie, Sąd Okręgowy w Gdańsku w grudniu 2016 r. uwzględnił wniosek prokuratury i uznał, że sprawa podawania przez Adamowicza nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych w latach 2010-12 musi być ponownie rozpatrzona przez sąd niższej instancji. Sąd okręgowy zalecił, by sąd niższej instancji m.in. wnikliwie zbadał motywy i pobudki postawy samorządowca.

źródło:

Zobacz więcej