„Proszę wszystkich nauczycieli, by byli przy swoich uczniach”

Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów; zwracam się do wszystkich nauczycieli z prośbą o to, by byli przy swoich uczniach – powiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Min. Zalewska: Musimy wypracować mechanizm stałego wzrostu płac dla nauczycieli

– Namawiam premiera do wypracowania mechanizmu, dzięki któremu nauczyciele będą z roku na rok zarabiać więcej. Chodzi o stałą podwyżkę –...

zobacz więcej

– Drogie koleżanki i koledzy, dla miliona uczniów nadchodzi wyjątkowy czas, to najważniejsze dla nich egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów, w szkołach powołano już zespoły nadzorujące – powiedziała minister.

– Zwracam się do wszystkich nauczycieli z prośbą o to, by przy swoich uczniach, dzieciach, byli. By razem z nimi emocjonowali się tylko i wyłącznie tym, że trzeba jak najlepiej napisać egzamin – zaapelowała.

Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa ono do 25 marca.

Odbywa się we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 1 tys. zł. Jeśli taka będzie wyrażona w referendum wola większości, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia.

Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasistów. Matury mają się rozpocząć 6 maja.

źródło:

Zobacz więcej