Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

NIK krytykuje system informatyczny MSP

NIK krytykuje Ministerstwo Skarbu Państwa za brak inicjatywy w zakresie informatyzacji (fot. arch.)

Ministerstwo Skarbu Państwa nie wykorzystuje w pełni możliwości Zintegrowanego Systemu Informatycznego, dlatego raport o stanie mienia SP tworzony jest poza nim, a dane wprowadzane są ręcznie, co stawia pod znakiem zapytania jego wiarygodność – wytyka NIK. Resort skarbu zapewnia, że „wszelkie dane przetwarzane w MSP są wiarygodne”, a system informatyczny działa i jest na bieżąco aktualizowany.

Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie krytykuje też resort skarbu za brak inicjatywy w zakresie informatyzacji. „Ta bierność przejawia się zarówno na poziomie wykorzystania ZSI, jak i dbałości o usuwanie usterek. Np. do zakończenia kontroli służby informatyczne nie usunęły wady, która prowadziła do przypadkowego kasowania danych” – podała NIK.

Izba wylicza, że informatyzacja kosztowała MSP od 2004 r. do lipca 2010 r. ponad 11,1 mln zł, z tego 7,1 mln zł przeznaczono na ZSI, który mimo to nie jest wiarygodnym źródłem informacji o ilości i wartości mienia Skarbu Państwa, a tym samym nie można za jego pomocą realizować głównego ustawowego zadania, czyli ewidencjonowania mienia SP.

Jak pisze NIK, powodem jest wada modułu „Zbiorcza ewidencja mienia SP”, która nie pozwala na wyodrębnienie składników mienia ewidencjonowanego na szczególnych zasadach. „Chodzi tu np. o dobra kultury, zasoby archiwalne czy wodne, drogi, kopaliny, lasy, ale też zobowiązania Skarbu Państwa czy obciążenia publicznoprawne. W efekcie urzędnicy ewidencjonują mienie poza tym systemem, wykorzystując proste narzędzia: arkusze Excel i bazy danych Access. Dane wprowadzają ręcznie, na podstawie informacji przesyłanych przez samych zainteresowanych” – relacjonuje Izba.

„Cała ta procedura ze swej istoty nie zapewnia wiarygodności danych. Możliwość bieżącego ingerowania w obliczenia i grupowania generuje ryzyko popełnienia błędu lub zamierzonych fałszerstw” – podkreśla NIK.

Rzecznik ministerstwa skarbu Maciej Wewiór podkreślił, że NIK we fragmencie raportu „Podsumowanie wyników kontroli” - pozytywnie oceniła funkcjonowanie systemów informatycznych w MSP.

„Zastrzeżenia, których nie podzielamy dotyczyły, jedynie funkcjonowania jednego z systemów – systemu ZSI. Wszelkie dane przetwarzane w MSP są wiarygodne, system działa i jest na bieżąco aktualizowany, a wykorzystywanie oprogramowania typu Excel ma jedynie charakter pomocniczy, podobnie jak w większości prac biurowych” – napisał Wewiór.

źródło:

Zobacz więcej