Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

Analitycy: 500 Plus i świadczenia dla emerytów zwiększą tempo wzrostu gospodarki

Świadczenia dla rodzin i emerytów przyczynią się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego – ocenili analitycy Fitcha (fot. arch.PAP/Jacek Bednarczyk)

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła prognozy tempa wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,0 proc. z 3,8 proc. w grudniu, a na 2020 r. do 3,5 proc. z 3,0 proc. Powodem korekty jest według analityków rozszerzenie programu 500 Plus na pierwsze dziecko w rodzinie, dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów oraz obniżka podatków.

Unijny komisarz ds. budżetu: Polska jest krajem gospodarczego sukcesu

Polska jest krajem gospodarczego sukcesu – przekonywał w piątek podczas debaty w Brukseli unijny komisarz ds. budżetu Guenther Oettinger. Jego...

zobacz więcej

„Podwyższyliśmy nasze prognozy wzrostu, mimo naszych nieco gorszych poglądów na gospodarkę eurozony, z uwagi na przedwyborczą stymulację fiskalną o wartości ok. 2 proc. PKB” napisali w swoim raporcie analitycy Fitcha.

Zdaniem agencji rozszerzenie programu 500 Plus na pierwsze dziecko w rodzinie oraz dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów podbiją konsumpcję, co częściowo skompensuje przewidywany przez agencję wzrost importu.

„Wpływ proponowanych zmian w opodatkowaniu jest mniej klarowny, jednak będą one wspierać wzrost gospodarczy” - dodano.

Agencja zrewidowała również prognozy ścieżki stóp procentowych i nie spodziewa się ich zmian w Polsce do końca 2020 r., głównie w związku z niską presją inflacyjną w kraju i zmianą prognoz dla ścieżki stóp procentowych w strefie euro. Nie przedstawiono natomiast nowych prognoz dla wskaźników fiskalnych.

Agencja w styczniu prognozowała deficyt sektora finansów publicznych Polski na 2019 r. na poziomie 1,7 proc. PKB, a na 2020 r. – na poziomie 2,3 proc. PKB.

Na początku marca Fitch oceniał, że w przypadku braku działań kompensujących wzrost wydatków oraz przy prawdopodobnym spowolnieniu wzrostu dochodów budżetowych w Polsce istnieje ryzyko, że w 2020 r. deficyt sektora finansów publicznych wzrośnie w okolice 3 proc. PKB, czyli unijnego kryterium procedury nadmiernego deficytu.

źródło:

Zobacz więcej