Instytut Piłsudskiego uhonorowany. „To niezwykle zasłużone miejsce”

Londyński Instytut Piłsudskiego, placówka badawcza, która przechowywała po wojnie pamiątki związane z II RP, otrzymał sztandar ufundowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pracownicy instytutu otrzymali też medale „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”.

„Wolność nierozerwalnie związana z polskością”. IPN wystawił „Polski gen wolności”

„Polski gen wolności. 150 lat walk o niepodległość (1768-1918)” to tytuł wystawy Instytutu Pamięci Narodowej, którą od środy można oglądać w Klubie...

zobacz więcej

– To niezwykle zasłużone miejsce – stwierdził szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, dodając, że w czasie powojennej niewoli miejsce to było oazą wolności. – Można tu było mówić o polskiej historii, prowadzić prace badawcze. To tu emigracja niepodległościowa mogła składać w depozycie swoje zbiory, wspomnienia i archiwalia – zwrócił uwagę.

Sztandar poświęcono i przekazano w kościele św. Andrzeja Boboli na Hammersmith w zachodnim Londynie. Przekazaniu sztandaru towarzyszyła uroczystość wręczenia medali „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria” ludziom związanym z instytutem.

– Wśród tych osób jest pan pułkownik Mieczysław Stachiewicz, honorowy prezes instytutu, bohater naszej wolności, człowiek, który poświęcił swoje młode lata walce dobra ze złem, walce o niepodległość ojczyzny. Jest ikoną polskiej emigracji – podkreślał Kasprzyk.

Medal „Pro Bono Poloniae” odebrali też Krzysztof Munnich i Anna Maria Stefanicka. Medalem „Pro Patria” uhonorowani zostali Roman Bogdan Kukliński i Alicja Whiteside.

źródło:
Zobacz więcej