RAPORT

Kampania 2020

KE zatwierdziła plan rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu

Unijni urzędnicy uznali, że projekt przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu (fot. arch.PAP/Marcin Bielecki)

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z zasadami UE dotyczącymi pomocy państwa, polskie plany zwiększenia zdolności regazyfikacyjnych terminala LNG w Świnoujściu z 5 do 7,5 mld metrów sześciennych rocznie, a także rozwój dodatkowych funkcji gazoportu.

Strategiczna rozbudowa gazoportu w Świnoujściu

Rozbudowa infrastruktury gazoportu LNG w Świnoujściu, budowa trzeciego zbiornika i stopniowe zwiększanie mocy gazyfikacyjnych to podstawowe plany...

zobacz więcej

Komisja Europejska stwierdziła, że plany rozbudowy są zgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi pomocy państwa, w szczególności z wytycznymi KE z 2014 r. w sprawie tej pomocy udzielanej na ochronę środowiska i energetykę.

Zdaniem unijnych urzędników polski projekt przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu w Polsce i krajach bałtyckich poprzez dywersyfikację dostaw i stworzenie nowych szlaków transportu gazu w regionie.

KE zatwierdziła pomoc na budowę tego terminalu LNG w 2011 r. Zwiększenie jego zdolności zostało następnie włączone do listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania UE w ramach korytarza planu połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (BEMIP).

Spółka Polskie LNG otrzyma 553 mln zł (128 mln euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20, którego jednym z priorytetów jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

Gazoport w Świnoujściu. Przetarg na rozbudowę jeszcze w tym roku

Do końca tego roku spółka Polskie LNG ma ogłosić przetarg na rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu – poinformował pełnomocnik rządu ds....

zobacz więcej

Terminal w Świnoujściu ma najwyższy spośród 22 lądowych terminali regazyfikacyjnych w Europie poziom wykorzystania, sięgający około 60 proc. mocy regazyfikacyjnych. W przypadku większości europejskich gazoportów średnia to 30 proc.

Polskie LNG realizuje Program Rozbudowy Terminalu, zakładający wykonanie czterech komponentów: zwiększenie mocy regazyfikacyjnych z 5 do 7,5 mln metrów sześciennych, budowę drugiego nabrzeża przeznaczonego dla mniejszych jednostek pływających, postawienie trzeciego zbiornika na LNG o pojemności 180 tys. metrów sześciennych i skonstruowanie bocznicy kolejowej do przeładunku gazu skroplonego na cysterny kolejowe i kontenery ISO.

Pod koniec stycznia do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu dotarła 50. dostawa skroplonego gazu ziemnego LNG.

źródło:

Zobacz więcej