RAPORT

Demaskujemy fake newsy

Enzym, który może odgrywać istotną rolę w leczeniu różnych nowotworów

Enzym USP15 jest w stanie modyfikować odpowiedź komórek rakowych na inhibitory PARP (fot. Shutterstock/Shidlovski)

Enzym o nazwie USP15 może być użytecznym biomarkerem wykorzystywanym w leczeniu raka trzustki, raka jajnika i raka piersi – uważają naukowcy z Centrum Onkologii George Washington University (USA).

Przewlekłe zapalenie gardła może być objawem nowotworu

Lekarze rodzinni, do których zgłaszają się pacjenci z uporczywym zapaleniem gardła w połączeniu z chrypką, dusznością, trudnościami w połykaniu lub...

zobacz więcej

– Nasze badanie potwierdziło rolę USP15 w utrzymaniu stabilności genomu i supresji guza, co otwiera nowe możliwości leczenia różnych rodzajów raka – mówi główny autor omawianej pracy, dr Huadong Pei.

Atlas genomu raka wskazuje, że delecje (mutacje polegające na utracie fragmentu DNA) w genie kodującym enzym USP15 występują w 16 proc. przypadków raków piersi i 5 proc. przypadków nowotworów trzustki.

Badanie zespołu Peia wykazało, że mutacje tego genu zwiększają wrażliwość inhibitora polimerazy poli(ADP-rybozy) (PARP) w komórkach nowotworowych.

Jak tłumaczą autorzy publikacji, inhibitory PARP są nową klasą leków przeciwnowotworowych, ale przede wszystkim bada się ich użyteczność w leczeniu osób z mutacjami w genach BRCA.

– Inhibitory polimerazy poli(ADP-rybozy) selektywnie zabijają raka sutka i jajnika spowodowanego mutacjami w genach BRCA1 i BCRA2. Istnieją również dowody kliniczne na użyteczność PARP w nowotworach tych narządów u osób bez mutacji BRCA, ale mechanizmy leżące u podstaw tej zależności nie były dotąd jasne – wyjaśnia Pei.

Pomoc w walce z nowotworem

zobacz więcej

Wraz ze swoim zespołem badacz odkrył, że enzym USP15, którego głównym zadaniem jest regulacja rekombinacji homologicznej, czyli jednej z głównych dróg naprawy uszkodzeń DNA, jest w stanie modyfikować odpowiedź komórek rakowych na inhibitory PARP.

USP15 jest częścią grupy enzymów deubikwitynujących, odpowiedzialnych za usuwanie łańcuchów ubikwityny z białek i innych cząsteczek, które odgrywają ważną rolę w utrzymaniu stabilności genomu.

– Udowodniliśmy, że USP15 wpływa na odpowiedź komórek rakowych na PARP poprzez regulację rekombinacji homologicznej. Jest to więc potencjalny biomarker do leczenia raka trzustki, a także raka piersi i jajnika – mówią naukowcy.

W kolejnym kroku badacze chcą wykorzystać modele tkanek pochodzących od pacjentów, aby zbadać wpływ enzymu USP15 na odpowiedź na radiochemoterapię. Dodatkowo przeprowadzą badania przesiewowe pod kątem inhibitorów USP15.

źródło:

Zobacz więcej