Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Trwa zbiórka na cele misyjne

Misjonarze otrzymują wsparcie finansowe na walkę z głodem i niedożywieniem oraz chorobami (fot. REUTERS/Romeo Ranoco)

W kościele katolickim obchodzony jest dziś Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku obchody przebiegają pod hasłem „Misjonarze mocą Ducha”. Dzień został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski jako wyraz pamięci i troski o polskie misjonarki i misjonarzy. We wszystkich wspólnotach parafialnych prowadzona jest zbiórka do puszek na cele misyjne.

Papież Franciszek: „Bożek pieniądza” czyni społeczeństwo nieludzkim

Ojciec Święty powiedział w sobotę, że mentalność oparta na czynieniu z pieniądza bożka prowadzi do powstania „społeczeństwa nieludzkiego i...

zobacz więcej

– Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami wyrażamy braterską solidarność z 2004 naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach misyjnych – wskazuje przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur.

Ofiary z niedzielnej zbiórki zasilą fundusz solidarności z misjonarzami, którym dysponuje Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Każdego roku wspiera ono finansowo ponad 160 projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych, realizowanych na placówkach misyjnych przez polskich misjonarzy. Dzieło pomaga im w utrzymaniu i prowadzeniu przedszkoli i szkół, domów dziecka i ochronek oraz świetlic dla dzieci ulicy. Misjonarze otrzymują wsparcie finansowe na walkę z głodem i niedożywieniem oraz chorobami. Duża część środków jest przeznaczana za budowę i remonty kościołów, kaplic oraz szkolenia katechistów, rekolekcje dla dzieci i młodzieży.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przeznacza fundusze na projekty medyczne na misjach. Są nimi: zakup lekarstw przeciwmalarycznych, antybiotyków, witamin oraz wyposażenie ośrodków zdrowia i porodówek w meble, środki opatrunkowe, drobny sprzęt laboratoryjny i odczynniki. Ważną dziedziną pomocy dla najuboższej ludności na placówkach misyjnych jest ich działalność charytatywna. Polskie misjonarki i misjonarze angażują się w pomoc doraźną i długofalową. Przekazują żywność, obuwie i odzież najbardziej potrzebującym. Opiekują się bezdomnymi i skazanymi na wykluczenie społeczne.

W ubiegłym roku w całej Polsce do puszek zebrano prawie 2 mln zł. Można pomóc wysyłając wysłanie SMS-a o treści „Misje” na numer 72032 (koszt 2,46 zł z VAT). Wszyscy operatorzy komórkowi udostępniają go Dziełu nieodpłatnie, dzięki czemu cała suma trafia do rąk misjonarzy.

źródło:
Zobacz więcej