TK odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie przepisów o KRS

Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa do 25 marca – poinformowała prezes TK sędzia Julia Przyłębska. Pierwotnie TK miał ogłosić ten wyrok w czwartek.

Przyłębska: TK nie tylko prawidłowo działa, ale też zapewnia ochronę wolności

– Wbrew podnoszonym zarzutom Trybunał nie tylko prawidłowo działa, ale również zapewnia swym orzecznictwem należytą ochronę wolności i praw...

zobacz więcej

Sprawa dotyczy przepisów ustawy o KRS odnoszących się do sposobu wybierania sędziów w skład Rady oraz odwoływania się od uchwał Rady zwierających wnioski o powołanie sędziów. Wnioski o zbadanie konstytucyjności tych przepisów do Trybunału złożyły KRS i – niedawno – grupa senatorów PiS.

Po wyjściu w czwartek na salę TK składu sędziowskiego, który miał orzec w sprawie, prezes Przyłębska, przewodnicząca temu składowi, poinformowała o odroczeniu wyroku.

– TK po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym połączonych wniosków KRS i grupy senatorów postanowił odroczyć termin posiedzenia niejawnego do 25 marca, godz. 11.30 i odroczyć termin publicznego ogłoszenia wyroku do 25 marca, godz. 12 – powiedziała Przyłębska.

Prezes przekazała też – jak powiedziała – „przy okazji”, że w środę do niej jako do prezesa TK i przewodniczącej składu odrzekającego w tej sprawie, wpłynął wniosek jednego z sędziów TK.

– Wniosek poza jakimikolwiek procedurami. Wniosek zmierzający do tego, aby skład orzekający podjął określone czynności w ramach orzekania – zaznaczyła prezes Trybunału.

Jak dodała, informuje o tym, ponieważ „dla składu odrzekającego była to sytuacja zupełnie zaskakująca” i także dla niej jako sędzi „niebywała”.

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył datę ogłoszenia orzeczenia ws. przepisów ustawy o KRS

Na 14 marca Trybunał Konstytucyjny wyznaczył ogłoszenie orzeczenia ws. przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa dotyczących sposobu...

zobacz więcej

– Przyczyną odroczenia przez TK ogłoszenia wyroku ws. przepisów o KRS było niezawiadomienie jednego z uczestników postępowania – powiedział członek KRS sędzia Jarosław Dudzicz. Jego zdaniem chodzi prawdopodobnie o zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pierwotnie TK miał ogłosić ten wyrok w czwartek. Wnioski o zbadanie konstytucyjności tych przepisów do Trybunału złożyły KRS i – niedawno – grupa senatorów PiS.

Natomiast we wtorek do TK wpłynęło pismo RPO. Rzecznik podniósł w nim, że orzeczenie Trybunału może być nieważne, gdyż datę ogłoszenia wyroku wyznaczono przed upływem ustawowego terminu na zgłoszenie udziału i stanowiska przez Rzecznika w tej sprawie.

Obecny w czwartek w TK zastępca rzecznika prasowego KRS sędzia Jarosław Dudzicz odnosząc się do odroczenia sprawy, oświadczył dziennikarzom, że Rada przyjmuje tę decyzję do wiadomości i czeka na ostateczne orzeczenie 25 marca.

– Przyczyną odroczenia, jak podała pani prezes, było bodajże niezawiadomienie jednego z uczestników postępowania i prawdopodobnie chodzi o kontrowersję, jaką podnosił RPO, że o drugim wniosku do TK złożonym przez senatorów został zawiadomiony zbyt późno i nie miał tych 30 dni na złożenie pisemnego stanowiska – podkreślił sędzia Dudzicz.

Jak dodał, wniosek złożony w tej sprawie do TK przez senatorów „to właściwie przyłączenie się do sprawy, jaka została zainicjowana przez KRS”. – Rzecznik w sumie miał i tak wystarczająco dużo czasu, aby przystąpić do pierwotnej sprawy, do której dołączono sprawę Senatu – ocenił sędzia Dudzicz.

źródło:

Zobacz więcej