Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne decyzje reprywatyzacyjne

Komisja weryfikacyjna uchyliła we wtorek decyzję o przyznaniu odszkodowania Alinie D. za nieruchomość przy ul. Morszyńskiej 27 oraz uchyliła decyzję zwrotową ws. Senatorskiej 9 – poinformował szef komisji Patryk Jaki.

Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejną decyzję zwrotową

Komisja weryfikacyjna postanowiła uchylić decyzję zwrotową ws. nieruchomości położonych przy ul. Polnej 46 i przekazać sprawę miastu do ponownego...

zobacz więcej

Na konferencji prasowej po posiedzeniu komisji Jaki powiedział, że komisja ws. Morszyńskiej 27 zdecydowała o uchyleniu decyzji prezydent m.st. Warszawy z stycznia 2012 roku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

– Decyzja prezydenta m.st. Warszawy o ustaleniu i przyznaniu za niezabudowaną część nieruchomości przy ul. Morszyńskiej 27 na rzecz Aliny D. została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy – powiedział Jaki.

Poinformował, że komisja ws. nieruchomości przy ul. Senatorskiej 9 też zdecydowała o uchyleniu decyzji zwrotowej prezydenta m.st. Warszawy z kwietnia 2010 roku i odmowie przyznania prawa użytkowania wieczystego.

Szef komisji weryfikacyjnej mówił, że decyzja zwrotowa została wydana z naruszeniem prawa, nie ustalono przesłanki posiadania, a przeniesienie roszczeń doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym. Jaki podkreślił, że w sprawie nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych.

Reprywatyzacja działek przy Jeziorze Gocławskim. Komisja weryfikacyjna rozpoczęła rozprawę

Od samego początku realizacji inwestycji tramwaju na Gocław – zarówno na poziomie ratusza, jak i na poziomie urzędu dzielnicy, funkcjonowała taka...

zobacz więcej

Matka b. wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R. – Alina D. w 2011 r. kupiła prawa i roszczenia do nieruchomości położonej przy ul. Morszyńskiej 27 na warszawskiej Sadybie. Potem D. wystąpiła do prezydenta m.st. Warszawy o odszkodowanie.

Decyzją z 30 stycznia 2012 r. prezydent m.st. Warszawy ustalił na rzecz D. odszkodowanie w wysokości 833 tys. 521 zł za niezabudowaną część nieruchomości. W 2017 r. sprzeciw ws. odszkodowania wniosła Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Z kolei budynek przy Senatorskiej 9 w trakcie działań wojennych został zniszczony, następnie rozebrany, a po roku 1950 powstał ze środków Skarbu Państwa nowy budynek. Beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnych nabyli prawa i roszczenia do 17 m kw. nieruchomości oraz jednocześnie do nieruchomości położonej przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 za 1000 zł. Mimo decyzji reprywatyzacyjnych budynek nie został do chwili obecnej wydany beneficjentom.

źródło:

Zobacz więcej