Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

W ciągu dwóch, trzech lat Polsce grozi blackout mobilnego internetu

Niemożliwe może być również wdrożenie na szeroką skalę sieci nowej generacji (fot. Shutterstock/Peshkova)

Według wyliczeń Instytutu Łączności średnie miesięczne użycie danych w mobilnym internecie w Polsce wzrośnie do 2025 r. prawie 25-krotnie. Jeżeli obowiązujące restrykcyjne normy pola elektromagnetycznego w Polsce pozostaną na obecnym poziomie, grozi nam mobilny blackout – podaje komunikat Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Niemcy rozważają dopuszczenie Huawei do budowy sieci 5G

Rząd Niemiec skłania się ku decyzji o dopuszczeniu Huawei do budowy krajowej sieci 5G, wbrew naciskom władz USA, które przedstawiają chiński...

zobacz więcej

W perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat sieci mobilne nie będą w stanie obsłużyć rosnącego zapotrzebowania na transmisję danych; niemożliwe będzie też wdrożenie na szeroką skalę sieci nowej generacji – wyjaśnia PIIiT.

Internet mobilny ma 14 proc. udziału w całkowitym ruchu internetowym w Polsce, średnia europejska to 6 proc. W 2018 r. użytkownicy krajowych sieci mobilnych wykorzystali w sumie ponad 3 mld GB danych. To ponad dwa razy więcej niż w 2016 r. W Polsce aż 21 proc. danych w sieciach mobilnych jest przesyłane na obszarach wiejskich i mniejszych miast, czyli tam, gdzie dostęp do szerokopasmowego internetu przewodowego bywa ograniczony.

Według amerykańskiego przedsiębiorstwa informatycznego CISCO w 2022 r. udział internetu mobilnego w całkowitym ruchu internetowym wzrośnie w Polsce do 22 proc. i do 10 proc. w Europie. Prędkość mobilnego internetu w Europie wzrośnie w tym samym czasie z 16 Mb/sek. do 50 Mb/sek. (w Polsce skok z 11,3 Mb/sek. do zaledwie 33 M/sek.).

Polskie normy najbardziej restrykcyjne w Europie

Polskie normy pola elektromagnetycznego (PEM) są najbardziej restrykcyjne w Europie, zarówno w zakresie poziomu pól, jak i sposobu ich pomiaru. Odbiegają nawet stukrotnie od przyjętych w zdecydowanej większości państw UE oraz świata.

Przyczyna jest prosta – oparto je na założeniach sprzed dostępności telefonu komórkowego, kiedy dysponowano znacznie mniejszą niż teraz wiedzą na temat pól elektromagnetycznych. Niestety, tego typu archaiczne regulacje uniemożliwiają rozbudowę nowoczesnej infrastruktury dla mobilnego internetu, hamując rozwój całej gospodarki.

Należy też podkreślić, że wdrożenie europejskich norm przełożyłoby się na mniej widoczne stacje bazowe i w oczywisty sposób wpłynęło na estetykę naszego kraju.

Restrykcyjne normy mogą zablokować rozwój technologii 5G w Polsce

Polska ma nawet stukrotnie bardziej restrykcyjne normy promieniowania elektromagnetycznego niż w innych krajach Unii Europejskiej. Może to...

zobacz więcej

Według raportu Instytutu Łączności nawet teraz, przy stosunkowo niskim zagęszczeniu stacji bazowych, występujące w wielu miejscach poziomy pola elektromagnetycznego mogą być bliskie obowiązującym w Polsce limitom. W praktyce oznacza to brak realnej możliwości rozbudowy istniejących sieci we wszystkich typach analizowanych obszarów (wielkomiejskim, miejskim, podmiejskim i wiejskim).

Co gorsze, w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat obecna konfiguracja sieci nie będzie w stanie obsłużyć prognozowanego ruchu, a na obszarach wiejskich pojemność istniejących sieci wyczerpie się już w 2019 r.

Jedynym sposobem osiągnięcia wymaganej pojemności sieci jest zwiększenie (podwojenie) liczby stacji bazowych i dodanie nowych zasobów częstotliwości. Jednak analizy wykazały, że przy obowiązującym teraz limicie PEM odsunie to tylko problem o dwa, trzy lata.

Budowa sieci następnej generacji praktycznie niemożliwa

Ze względu na zbyt niskie normy PEM niemożliwe jest również zastosowanie gęstej sieci mikro- i pikokomórek. Typowa wysokość zawieszenia anten w takich przypadkach to kilka, kilkanaście metrów, a obowiązujący limit PEM wymaga zachowania znacznie większych odległości. To powoduje, że praktycznie niemożliwa będzie budowa sieci następnej generacji.

Z opisanych w raporcie analiz wynika, że zarówno rozbudowa istniejących sieci jak i budowa sieci 5G, mających obsłużyć prognozowany w perspektywie 2025 r. ruch telekomunikacyjny i nowe usługi, będą możliwe jedynie w przypadku zmiany obowiązującego w Polsce limitu PEM i zharmonizowanie go do wartości zalecanej przez UE, ICNIRP i WHO.

źródło:
Zobacz więcej