RAPORT

Wojna na Ukrainie

Bp Miziński: Wielki Post to czas porządkowania naszego życia

„W tym czasie wezwanie do nawrócenia rozbrzmiewa głośniej i jest bardziej bezpośrednie” (fot. PAP/EPA/FRANCIS R. MALASIG)
„W tym czasie wezwanie do nawrócenia rozbrzmiewa głośniej i jest bardziej bezpośrednie” (fot. PAP/EPA/FRANCIS R. MALASIG)

Wielki Post to czas porządkowania naszego życia, odkrywania powołania do świętości i stawania w prawdzie wobec naszych słabości i grzechów. W tym czasie wezwanie do nawrócenia rozbrzmiewa głośniej i jest bardziej bezpośrednie – powiedział sekretarz generalny episkopatu Polski bp Artur Miziński.

Dziś Środa Popielcowa. Początek Wielkiego Postu

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim okres czterdziestodniowego Wielkiego Postu. Jest to czas pokuty i nawrócenia. Wiernym zaleca się...

zobacz więcej

Środa Popielcowa, przypadająca w tym roku 6 marca, rozpoczyna w Kościele katolickim trwający 40 dni okres Wielkiego Postu.

Jak powiedział bp Miziński, w całym roku liturgicznym każdy chrześcijanin jest wezwany do tego, aby przemieniać swoje życie na lepsze.

– Kościół daje nam jednak także szczególne momenty, w których to wezwanie do nawrócenia rozbrzmiewa głośniej i jest bardziej bezpośrednie. W Wielkim Poście Kościół daje nam trzy rady: powinniśmy modlić się jeszcze intensywniej, pościć – a więc rezygnować ze wszystkiego, co nas ogranicza w nawiązywaniu relacji z Bogiem, a także dawać jałmużnę, a więc pamiętać o drugim człowieku, który potrzebuje naszej pomocy – wyjaśnił sekretarz generalny episkopatu.

Bp Miziński zaznaczył, że Wielki Post jest też formą przygotowania do świąt Wielkiej Nocy, w których przeżywamy tajemnicę przejścia Jezusa ze śmierci do życia.

– Jesteśmy powołani, by przejść tę samą drogę, którą przeszedł Jezus – poprzez swoją mękę i śmierć aż do chwały zmartwychwstania. Jezus po to umarł i zmartwychwstał, aby nam tę drogę otworzyć i nią nas prowadzić – podkreślił.

Bp Miziński przypomniał, że Wielki Post trwa 40 dni, co jest nawiązaniem do 40-dniowego pobytu Jezusa na pustyni, kiedy był kuszony przez diabła przed rozpoczęciem głoszenia Ewangelii.

– Jest to więc czas porządkowania naszego życia, jego odnowy, metanoi – czyli zmiany sposobu myślenia, odwrócenia się od tego, co przyziemne, by zwrócić nasze myśli ku Bogu, za którym idziemy – mówił.

Papież Franciszek: Oceniając innych pamiętajcie o swoich wadach

Papież Franciszek zaapelował, by patrząc na błędy i wady innych ludzi, pamiętać o swoich własnych niedoskonałościach. Podczas spotkania z wiernymi...

zobacz więcej

Hierarcha przypomniał, że okres Wielkiego Postu rozpoczyna Środa Popielcowa i charakterystyczny obrzęd posypania głów wiernych popiołem.

– Ten zwyczaj ma nam przypominać prawdę o nas samych: że z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy. Ale także, że – jak przypominają nam słowa wypowiadane przez kapłana podczas liturgii pogrzebowej – Pan Bóg wskrzesi nas w dniu ostatecznym. Dlatego w Środę Popielcową podczas obrzędu posypania głowy popiołem usłyszymy również słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, które są wezwaniem do tego, by przekraczać swoją ziemską naturę i kierować ducha ku Bogu – zaznaczył bp Miziński.

Dodał, że Wielki Post ma być czasem odkrywania naszego powołania do świętości i stawania w prawdzie wobec naszych słabości i trudności, które spotykamy w codziennym życiu.

– Niech ten Wielki Post będzie czasem podejmowania różnych form wyrzeczeń, które pomogą nam przezwyciężyć nasze słabości, i otwierania naszych serc na potrzeby bliźnich – zaapelował. Jednocześnie zastrzegł, że podejmowana pokuta i umartwienia nie są celem samym w sobie, lecz mają nas ukierunkować na „zmartwychwstanie z grzechów, by żyć jako dzieci Boże”.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej