Ekspert: Polska ma w geotermii podobną ilości energii, co w węglu

Wśród miejsc dobrych do lokalizowania instalacji geotermalnych wymienia się Kalisz, Konin i Sieradz (fot. REUTERS/Stringer)

Ilość energii w polskich zasobach geotermalnych, wodach i gorących skałach jest porównywalna z energią zawartą w krajowych złożach węgla kamiennego i brunatnego – ocenia prezes stowarzyszenia Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce im. św. Królowej Jadwigi, dr Marek Kaźmierczak.

Ministerstwo Energii przyjrzy się importerom węgla

Resort finansów zgodził się udostępnić Ministerstwu Energii dane skarbowe dotyczące importerów węgla kamiennego – informuje „Puls Biznesu”.

zobacz więcej

Perspektywy rozwoju geotermii były jednym z tematów posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. kopalni Krupiński i technologii podziemnego zgazowania węgla.

Zespół zajmuje się m.in. zasobami naturalnymi Polski i możliwościami ich efektywnego wykorzystania w energetyce, dla budowania niezależności energetycznej. W ocenie przewodniczącego zespołu, posła Jacka Wilka, Polska nie wykorzystuje dziś należycie swoich bogactw naturalnych, a jednym z takich niewykorzystanych obszarów są zasoby geotermalne.

Podczas posiedzenia zespołu dr Marek Kaźmierczak przytoczył dane, według których polskie zasoby energii w wodach geotermalnych, znajdujących się do głębokości 3 km, ponad 120 razy przekraczają krajowe zużycie energii. Jak mówił, obrazuje to skalę, na jaką można byłoby korzystać z tych odnawialnych źródeł. Wody dostępne są w wielu regionach Polski – najwięcej w pasie biegnącym przekątnie przez środek kraju, od Szczecina po Rzeszów.

Ekspert ocenił, że aby najbardziej efektywnie korzystać z tych zasobów, należałoby sięgnąć do głębokości poniżej 3 km, wykonując co najmniej czterokilometrowe odwierty.

Naukowcy badają superziemię. „Czy miała aktywność geotermalną?”

Naukowcy badający planetę krążącą wokół Gwiazdy Barnarda zastanawiają się, czy mogą tam zaistnieć warunki bardziej sprzyjające życiu, niż minus 168...

zobacz więcej

– Wtedy woda ma temperaturę powyżej 100 stopni, nawet 120-140 stopni Celsjusza. Jeśli ją na powierzchni rozprężamy, otrzymujemy parę – ze skraplania pary jest znacznie więcej energii niż z ochładzania wody ze stu do kilkudziesięciu stopni; zasadnicza ilość energii jest w odparowaniu i skraplaniu wody – tłumaczył dr Kaźmierczak.

Energia skumulowana jest nie tylko w wodach, ale także w gorących skałach podziemnych, na głębokości ok. 5-6 km. Aby dowiercić się do takiego poziomu – przekonywał prezes stowarzyszenia - potrzeba kilku tygodni. Szacunkowy koszt odwiertu do głębokości ok. 4 km to ok. 30 mln zł.

Wśród miejsc dobrych do lokalizowania instalacji geotermalnych eksperci wymieniają m.in. Kalisz, Konin, Koło i Sieradz. Szacuje się, że w Polsce mogłoby powstać co najmniej 2 tys. instalacji opartych na źródłach geotermalnych, a łączny potencjał energetyczny systemów geotermicznych to dwa do czterech gigawatów energii elektrycznej. Warunkiem opłacalności tych inwestycji jest – w ocenie dr. Kaźmierczaka – całoroczne wykorzystanie ciepła z takich instalacji, nie tylko do ogrzewania zimą czy klimatyzacji latem, ale także dla produkcji rolniczej.

źródło:

Zobacz więcej