pilne

Do godz. 12 frekwencja w eurowyborach wyniosła 14,39 proc.

Ordo Iuris: Raport o pedofilii ma poważne błędy merytoryczne i metodologiczne

Przekazany Papieżowi Franciszkowi dokument miał być raportem o pedofilii. Okazał się zbiorem wycinków z niechętnej Kościołowi prasy (fot. Shutterstock/ambrozinio)

Raport Fundacji „Nie lękajcie się” „stanowi zbiór dowolnie dobranych wycinków z materiałów prasowych oraz zawiera poważne błędy merytoryczne i metodologiczne” – stwierdza w analizie Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Raport miał dotyczyć nadużyć seksualnych osób duchownych w Polsce.

Scheuring-Wielgus: Chciałabym postawić Kościół rzymskokatolicki przed Trybunałem w Hadze

Chciałabym doprowadzić do postawienia Kościoła rzymskokatolickiego przed Trybunałem w Hadze. Dlatego rozważam start w wyborach do PE. Chciałabym w...

zobacz więcej

Eksperci Instytutu Ordo Iuris przeprowadzili analizę metodyki opisu stanów faktycznych będących podstawą raportu, którego autorzy oskarżają niektórych hierarchów Kościoła o ukrywanie sprawców przestępczości seksualnej.

„W istocie raport ten stanowi zbiór dowolnie dobranych wycinków z materiałów prasowych oraz zawiera poważne błędy merytoryczne i metodologiczne” – czytamy w analizie.

„Autorzy raportu ani razu nie wskazali na prawomocne wyroki sądów, odwołując się jedynie do doniesień medialnych, z których większość dotyczyła orzeczeń nieprawomocnych” – wskazują autorzy dokumentu Ordo Iuris.

W tekście znajdują się przede wszystkim nawiązania do mediów, które zwykle niechętnie odnoszą się do Kościoła katolickiego, np. portal „Gazety Wyborczej” jest wymieniany 25 razy, a portal OKO.press dziewięć razy. Jako katolickie medium raz przywoływany jest „Tygodnik Powszechny” – wyliczają specjaliści instytutu.

Zauważają oni, że ani razu nie wskazano na znane w Polsce katolickie tygodniki opinii („Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”), które obszernie informowały opinię publiczną o działaniach Kościoła związanych z walką z pedofilią. Depesze Katolickiej Agencji Informacyjnej na bieżąco przekazującej wiadomości na ten temat również się w niej nie pojawiają.

Sprawiedliwość po ośmiu latach. Uniewinniono polskiego księdza skazanego za molestowanie

Sąd rejonowy w Jesioniku na czeskim Śląsku uniewinnił z zarzutów polskiego księdza Adama Kuszaja, który był oskarżony o seksualne wykorzystanie...

zobacz więcej

Ordo Iuris wskazuje, że osoby piszące raport potraktowały też materiał źródłowy w sposób wybiórczy i tendencyjny. „W dokumencie nie ma odniesień do naukowych opracowań dotyczących działań podjętych przez Kościół katolicki na świecie w zakresie walki z pedofilią. Ograniczono się ponadto do zaledwie jednego sondażu dotyczącego stosunku Polaków do Kościoła, pomijając badania OBOP i CBOS”.

Instytut zwraca uwagę, że „w dokumencie znajdują się także liczne sformułowania generalizujące i nacechowane emocjonalnie. Jego autorzy przywołują również fragmenty rzekomych listów biskupów czy dekretów przez nich wydanych, nie podając ani źródła tych informacji, ani danych pozwalających na krytyczną ocenę przytoczonych materiałów.

W analizie wskazano błędy merytoryczne, jakie pojawiają się w raporcie. Np. abp Juliusz Paetz został zapisany jako abp. Józef Paetz. Autorzy piszą też o księdzu, który ich zdaniem „prawdopodobnie jest w Domu Emerytów w Kołobrzegu”, co zostało podane bez przytoczenia źródła. „Tymczasem na stronie internetowej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej znajduje się informacja, że kapłan ten zmarł w 2011 r.” – pisze Ordo Iuris.

Kłopoty Roberta Biedronia. W tle skandal pedofilski i mobbing

Zarzuca mu się, że zlekceważył problem pedofilii w nadzorowanym przez miasto ośrodku, przymyka oczy na mobbing, a sprawne zarządzanie miastem jest...

zobacz więcej

– Raport ten w żaden sposób nie spełnia wymagań powszechnie stawianym tego typu opracowaniom, a przedstawione w nim tezy, zwłaszcza oskarżenia w stosunku do hierarchii kościelnej, nie zostały odpowiednio udowodnione – ocenia Konrad Dyda, jeden z ekspertów Ordo Iuris.

– Dokument ma nikłą wartość merytoryczną, stanowi właściwie zbiór nieopracowanych i niepoddanych krytycznej analizie wycinków prasowych. Jego głównym mankamentem jest brak odwołania do treści prawomocnych wyroków sądów karnych – podkreśla Dyda.

Analiza Ordo Iuris dostępna jest na stronie internetowej Instytutu. Ogłoszony w Rzymie „Raport nt. naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych” opracowała Fundacja „Nie Lękajcie Się”.

Raport został przekazany przez Joannę Scheuring-Wielgus (partia Teraz!) i Agatę Diduszko (Koalicja Obywatelska) papieżowi Franciszkowi.


TWÓJ BIEG TROPEM WILCZYM
Bieg Tropem Wilczym doczekał się już siódmej odsłony. Pierwszy z nich zgromadził grupę 50 zapaleńców. W tym roku 3 marca na kilku kontynentach pobiegnie 75 tysięcy ludzi. Wielu z nich po raz kolejny upamiętni w ten sposób Żołnierzy Wyklętych. Jeśli macie wspomnienia z Biegu, które dla Was są wyjątkowe napiszcie o nich, przyślijcie nam zdjęcia i filmiki obrazujące Wasze wrażenia. Przechowujmy pamięć o naszych bohaterach i pochwalny się, że umiemy oddawać im hołd w każdy dostępny nam sposób.
Czekamy na Twoje wspomnienia: email: twoje@tvp.info; tel: 601 600 100.

źródło:
Zobacz więcej