pilne

Do godz. 12 frekwencja w eurowyborach wyniosła 14,39 proc.

Mea culpa w imieniu biskupów. Gest papieża wobec ofiar pedofilii

Papież Franciszek i biskupi podczas liturgii pokutnej odprawionej w Sala Regia Pałacu Apostolskiego (fot. PAP/EPA/VINCENZO PINTO)

Podczas liturgii pokutnej w sobotę w Watykanie papież Franciszek w imieniu biskupów uczynił gest mea culpa – za skandal pedofilii w Kościele. Mówił, że potrzebne jest uznanie własnych win, skrucha i podjęcie konkretnych działań.

Ofiara pedofilii na szczycie w Watykanie: Byłem obnażany z niewinności raz po razie

– Kto weźmie na siebie odpowiedzialność za złamane życie? – takie pytanie ofiary pedofilii padło na zakończenie drugiego dnia obrad szczytu w...

zobacz więcej

We wprowadzeniu do liturgii, odprawionej w Sala Regia Pałacu Apostolskiego, Franciszek powiedział: „Boże miłosierdzia, Ty nie pragniesz śmierci grzesznika, ale tego, by się nawrócił i żył. Zawierzamy się Twojej miłości i Twemu dobru i prosimy: daj nam odwagę powiedzieć prawdę i mądrość, by uznać, gdzie zgrzeszyliśmy i gdzie potrzebujemy miłosierdzia; napełnij nas prawdziwą skruchą i obdarz nas przebaczeniem i pokojem”.

Podczas rachunku sumienia papież nawiązał do kończącego się w niedzielę szczytu w Watykanie na temat ochrony nieletnich. Powiedział: „Przez trzy dni rozmawialiśmy i słuchaliśmy głosów ofiar przestępstw, z powodu których nieletni i młodzi cierpieli w naszym Kościele. Pytaliśmy się nawzajem: jak możemy działać odpowiedzialnie, jakie musimy podjąć kroki”.

– By móc wejść w przyszłość z odnowioną odwagą, musimy powiedzieć jak syn marnotrawny: „Ojcze, zgrzeszyłem”. Musimy ustalić, gdzie konieczne są konkretne działania dla lokalnych Kościołów, dla członków konferencji episkopatów, dla nas samych – podkreślił Franciszek.

Rachunek sumienia biskupów i episkopatów

W czasie nabożeństwa odczytano słowa wzywające wszystkich biskupów z episkopatów z całego świata do rachunku sumienia: „Jakie nadużycia popełnione zostały wobec dzieci i młodzieży przez duchowieństwo i innych członków Kościoła w moim kraju? Co wiem o osobach, które w mojej diecezji zostały wykorzystane i zgwałcone przez księży, diakonów i zakonników?”.

„Jak w moim kraju Kościół zachował się wobec tych, którzy doznali przemocy władzy, sumienia i nadużyć seksualnych? Jakie przeszkody postawiliśmy na ich drodze? Czy wysłuchaliśmy ich? Czy staraliśmy się im pomóc? Czy szukaliśmy dla nich sprawiedliwości?” – takie pytania zostały skierowane do uczestniczących w watykańskim szczycie biskupów.

Każdy z nich został poproszony o refleksję: „Czy stanąłem na wysokości mojej osobistej odpowiedzialności?”; „co zrobiłem, żeby nie dopuścić do niesprawiedliwości i zapewnić sprawiedliwość?”.

W trakcie liturgii wysłuchano świadectwa ofiary pedofilii.

Wyznanie winy

Podczas wyznania win zabrzmiały następujące słowa: „Wyznajemy, że biskupi, prezbiterzy, diakoni i zakonnicy w Kościele dopuścili się przemocy wobec dzieci i młodzieży i że nie zdołaliśmy ochronić tych, którzy szczególnie potrzebowali naszej troski. Wyznajemy, że chroniliśmy winnych i zmusiliśmy do milczenia tych, którzy doznali zła”. „Wyznajemy, że nie uznaliśmy cierpienia wielu ofiar i nie udzieliliśmy pomocy, kiedy było to konieczne. „Prosimy o przebaczenie za nasze grzechy” – takie słowa zabrzmiały na zakończenie.

źródło:

Zobacz więcej