RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. Sejm przyjął ustawę

Sejm za ustanowieniem 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski (fot. TT/@KancelariaSejmu)
Sejm za ustanowieniem 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski (fot. TT/@KancelariaSejmu)

Sejm przyjął w piątek ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski.

„Chrzest Polski miał wymiar polityczny, geokulturowy i religijny”

– Przyjęcie chrztu w 966 r. to w owym czasie była jedność geopolityki, kultury i wiary, które sprawiły, że dzisiaj jesteśmy Polakami i żyjemy w...

zobacz więcej

Wcześniej posłowie odrzucili dwie poprawki zakładające zmianę daty na 15 kwietnia. Zgłosił je w imieniu klubu Wojciech Król (PO-KO).

– 14 kwietnia 1934 roku powstał Obóz Narodowo-Radykalny, skrajnie prawicowy, o charakterze faszystowskim. Biorąc pod uwagę tę datę, można domniemywać, że jest to próba wprowadzenia skrajnych narodowców, ksenofobów i antysemitów do polskiej polityki – argumentował Król podczas drugiego czytania projektu.

Ustawa głosi, że dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski w celu upamiętnienia tego wydarzenia, „zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego”. Święto ma mieć charakter państwowy.

Podczas prac nad ustawą jej sprawozdawca poseł Dariusz Piontkowski (PiS) przypomniał, że podczas pierwszego czytania projektu na sejmowej komisji kultury większość posłów uznała, że upamiętnienie przyjęcia chrztu przez Mieszka I jest ważne, by przywrócić w świadomości Polaków moment, kiedy państwo polskie zaistniało na mapie Europy.

– Nie da się rozłączyć przyjęcia chrztu i początków państwowości polskiej (...) Nie znamy dokładnej daty chrztu, większość historyków uznaje jednak, że prawdopodobnie odbyło się to w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r. Taką datę zaproponowali wnioskodawcy – powiedział Piontkowski.


Sejmowa komisja za ustanowieniem 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski


Posłowie chcą nowego święta – 14 kwietnia dniem Chrztu Polski

Wyniki głsowania

Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciw było 125, od głosu wstrzymało się 14 posłów.


Posłowie przyjęli uchwałę z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. „Dziękujemy wszystkim pokoleniom Polaków”

źródło:

Zobacz więcej