Uchwały dyskryminujące nieszczepione dzieci są nieważne? Sprawę bada wojewoda

Uchwała o preferencjach za szczepienia w żłobkach i przedszkolach mogą być nieważne (fot. Pixabay/Myriams-Fotos)

Nadzór prawny wojewody śląskiego wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Częstochowy, na mocy której przy naborze do przedszkoli i żłobków pierwszeństwo mają zaszczepione dzieci. Wcześniej sąd administracyjny orzekł o nieważności podobnych uchwał wskazując, że kwestię szczepień reguluje ustawa.

„Alarm!”: Walka o życie dwuletniego Julka. Groźba przeszczepu serca

Trwa walka o życie dwuletniego Julka. Rodzice twierdzą, że lekarze swoimi działaniami zniszczyli dziecku serce. Trop prowadzi do szpitala w...

zobacz więcej

W styczniu radni Częstochowy przyjęli dwie uchwały, z których pierwsza obliguje rodziców chcących umieścić dziecko w miejskim żłobku do złożenia oświadczenia, że przeszło ono obowiązkowe szczepienia.

Na mocy drugiej zaszczepione dzieci dostaną dodatkowe punkty podczas rekrutacji do miejskich przedszkoli. Oba wymogi nie dotyczą dzieci, które nie mogą być szczepione z powodów medycznych, na przykład obniżonej odporności.

Jak poinformowała zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego Iwona Andruszkiewicz, 20 lutego wszczęto postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał, a zawiadomienie o wszczęciu postępowania przekazano Radzie Miasta Częstochowy.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym o nieważności uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W tej sprawie 30-dniowy termin ewentualnego wydania rozstrzygnięcia nadzorczego upływa 28 lutego tego roku.

Podobne uchwały, w nieco innym brzmieniu, częstochowska rada miasta przyjęła w 2015 r. Nie weszły one jednak w życie, bo ich zapisy zakwestionował najpierw nadzór prawny wojewody, a po złożeniu przez samorząd miasta odwołania, także wojewódzki sąd administracyjny.

Sąd uznał wówczas, że poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom nie może być brane pod uwagę w procesie rekrutacji do żłobków i przedszkoli w Częstochowie.

Wskazał, że problematyka szczepień ochronnych jest regulowana w ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, i że nie można wprowadzać aktem prawa miejscowego unormowań zastrzeżonych dla ustawodawcy.

źródło:

Zobacz więcej