Garaże z 98-proc. bonifikatą. Rada Warszawy przegłosowała projekt uchwały

98-proc. bonifikata będzie przysługiwała również przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność gruntów pod garażami – zdecydowali stołeczni radni. Tym samym doprecyzowali przepisy dot. bonifikaty.

PiS: Opłaty za użytkowanie wieczyste wzrosły w stolicy nawet o kilkaset procent

W 2018 r. zaktualizowano opłaty za użytkowanie wieczyste w stosunku do 1,7 proc. miejskich gruntów, ich wartość wzrosła od 13 proc. w Wilanowie do...

zobacz więcej

Za uchwałą w tej sprawie głosowało 47 radnych, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Rada miasta w czwartek zebrała się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek PiS. Radni tej formacji przygotowali projekt uchwały doprecyzowujący, że 98-proc. bonifikata przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność dotyczy nie tylko mieszkań, ale też garaży.

Wnioskodawca Wiktor Klimiuk (PiS) mówił, że jakiś czas temu udało się uchwalić bonifikatę 98-proc., ale pojawiły się wątpliwości, czy grunty pod garażami również podlegają bonifikacie. W uzasadnieniu uchwały opowiedziano się za „rozwianiem wątpliwości i objęciem bonifikatą wszystkich nieruchomości związanych z celami mieszkalnymi”.

– Z jednej strony możemy być zadowoleni, gdyż po nowelizacji ustawy, udało się na nasz wniosek wywalczyć bonifikatę na miejsca postojowe oraz garaże. Od teraz one również będą objęte bonifikatą 98 i 99 proc. Niestety PO nie zgodziła się już na objęcie bonifikatą innych obiektów takich jak komórki lokatorskie, drogi dojazdowe, ogródki przydomowe, które są odrębnymi nieruchomościami – powiedział po głosowaniu Klimiuk.

Wiceprzewodniczący rady miasta Dariusz Figura (PiS) dodał, że według deklaracji władz ratusza, dzielnice powinny przekształcać również komórki lokatorskie z taką samą bonifikatą jak lokale mieszkalne pod warunkiem, że są położone na tej samej nieruchomości.

– Problem jest jeżeli komórka lokatorska czy miejsce postojowe jest np. w innym budynku, czyli jest to już inna nieruchomość. W tej sprawie składaliśmy wniosek mniejszości, ale on został odrzucony przez PO – powiedział Figura.

Burzliwa sesja Rady Warszawy ws. przywrócenia 98-proc. bonifikaty

– Rada Warszawy zajmuje się projektem uchwały przywracającym 98-proc. bonifikatę przy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. –...

zobacz więcej

Większość rady nie poparła na sesji drugiego projektu uchwały PiS w sprawie składania przez prezydenta m.st. Warszawy sprawozdań z postępów prac nad przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

13 grudnia Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Projekt wniósł na sesję wiceprezydent stolicy Robert Soszyński.

Po fali krytyki prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował, że zarekomenduje powrót do 98-proc. bonifikaty. 20 grudnia podczas burzliwej sesji rady miasta jednogłośnie przyjęto uchwałę przywracającą 98-proc. bonifikatę.

12 lutego prezydent podpisał nowelizację o ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Nowelizacja ujednolica zasady dotyczące udzielania bonifikat na przekształcenie gruntów pod garażami i miejscami postojowymi. Samorządom daje możliwość udzielenia bonifikaty na przekształcenie gruntów pod garażami, czy miejscami postojowymi w sposób jednoznaczny, natomiast na gruntach Skarbu Państwa takie bonifikaty będą wynikały wprost z ustawy.

źródło:

Zobacz więcej