RAPORT

Wojna na Ukrainie

Radzieccy wojskowi nie są już honorowymi obywatelami Kielc

Pomnik poświęcony żołnierzom Armii Radzieckiej na kieleckim Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich (fot. arch.PAP/Piotr Polak)
Pomnik poświęcony żołnierzom Armii Radzieckiej na kieleckim Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich (fot. arch.PAP/Piotr Polak)

O pozbawieniu honorowego obywatelstwa Kielc 29 żołnierzy Armii Czerwonej zdecydowali podczas sesji radni miejscy. Projekt uchwały w tej sprawie został przyjęty jednogłośnie.

Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej zniknie z parku Skaryszewskiego. Rosja protestuje

W warszawskim parku Skaryszewskim rozpoczął się demontaż pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii. Monument zostanie następnie przekazany Instytutowi...

zobacz więcej

Chodzi o 29 żołnierzy, którzy zostali Honorowymi Obywatelami Miasta Kielce na mocy uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach z lat 1968-80.

Projekt uchwały pozbawiający czerwonoarmistów honorowego obywatelstwa Kielc przygotowali radni PiS oraz Projekt Świętokrzyskie - Bezpartyjny i Niezależny. Wcześniej wniosek w tej sprawie do przewodniczącego rady miasta złożyli działacze Stowarzyszenia Kieleccy Patrioci.

Projekt uchwały przeszedł podczas sesji rady jednogłośne, głosami wszystkich 25 kieleckich radnych. Wynik głosowania przyjęto brawami.

– Uchwała o pozbawieniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kielce żołnierzy Armii Czerwonej będzie przywróceniem właściwych proporcji, również moralnych, i oddaniem hołdu tym wszystkim Polakom, którzy ginęli, walcząc z Armią Czerwoną w obronie naszej Ojczyzny w 1920 r., w „Akcji Polskiej” 1937-38, wrześniu 1939 r., gdzie jak w Grodnie czerwonoarmiejcy rozjeżdżali czołgami obrońców Grodna, zostali zamordowani w dołach śmierci w Katyniu w 1940 r., podstępnie aresztowani od 1944 r., zostali zamordowani lub zmarli w łagrach sowieckich, ginęli w walce walcząc o wolną Polskę w Powstaniu Antykomunistycznym w 1. 1944 - 1956. Ta decyzja będzie potwierdzeniem, że jesteśmy ludźmi wolnymi i zachowujemy się jak ludzie wolni – podkreślono w uzasadnieniu uchwały.

– W tym roku przypada 30. rocznica transformacji ustrojowej w Polsce. Przypieczętowaniem i zarazem symbolem tego ważnego w najnowszych dziejach naszej Ojczyzny wydarzenia stały się częściowo wolne wybory parlamentarne z 4 czerwca 1989 r. Wspomnienie tego przełomowego momentu skłania do refleksji nad trudną i skomplikowaną historią Polski oraz stanowi asumpt do weryfikacji i w konsekwencji unieważnienia decyzji, które zostały podjęte w warunkach niepełnej suwerenności naszego Państwa, a co za tym idzie, naszej Małej Ojczyzny – zaznaczono.

Szczecin: Ruszyła rozbiórka pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej

Rozpoczęła się rozbiórka pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej stojącego w centrum Szczecina. Demontaż kolumny oraz podstawy cokołu będzie...

zobacz więcej

Przewodniczący RM Kielce Kamil Suchański (Projekt Świętokrzyskie - Bezpartyjny i Niezależny), podkreślił, że nadanie tytułu honorowego obywatela musi być dobrze umotywowane.

– Te umotywowania które dotyczyły tych żołnierzy, odbiegały od tych, które mają takie zacne śp. osoby, jak Jan Paweł II czy Józef Piłsudski. Niemniej nie wykluczam, że może któryś z tych oficerów zasłużył się czymś specjalnym dla Kielc – dodał.

Według listy honorowych obywateli prowadzonej przez kielecki magistrat, tytuł taki miało 31 żołnierzy Armii Czerwonej. Jak tłumaczył Suchański, odnośnie dwóch osób nie znaleziono w ratuszu uchwał w tej sprawie, dlatego tych postaci nie ujęto w głosowaniu; wyraził nadzieję, że prezydent Kielc wykreśli te dwa ostatnie nazwiska z listy.

– Armia Radziecka nigdy nie była naszym wyzwolicielem, raczej kolejnym okupantem po hitlerowskich Niemcach. Pewnym nietaktem, wobec naszych mieszkańców, wobec nas wszystkich, było to, że największą liczbę honorowych obywateli w Kielcach stanowili żołnierze tej armii (...) – ocenił szef klubu radnych PiS, wiceprzewodniczący RM Kielce Jarosław Karyś.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kielce jest przyznawany od 1921 r. Jako pierwszy otrzymał go marszałek Józef Piłsudski. Wyróżnienie otrzymali także m.in.: pisarz i publicysta Gustaw Herling-Grudziński (1991 r.), scenograf i reżyser Leszek Mądzik (1998 r.), prezydent RP Aleksander Kwaśniewski (1999 r.), papież Jan Paweł II (2003 r.), ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski (2009 r.), pisarz Wiesław Myśliwski (2012 r.) i biskup kielecki Kazimierz Ryczan (2013 r.).

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej