KE: Pytania prejudycjalne sędziego Tulei są niedopuszczalne

Chodzi o pytania prejudycjalne sędziego Igora Tulei, który zawiesił proces członków gangu „obcinaczy palców”, po to by spytać TSUE o kwestię sądów dyscyplinarnych w Polsce (fot. arch. PAP/Jakub Kamiński)

Komisja Europejska oceniła, że pytania prejudycjalne zadane przez sędziego Igora Tuleyę dotyczące kwestii postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów oraz wpływu polityków na ich przebieg są niedopuszczalne – poinformował portal wpolityce.pl, powołując się na źródło w służbie prawnej Komisji Europejskiej.

Proces domniemanych gangsterów zawieszony. Sędzia Tuleya pyta TSUE

Jeden z procesów prowadzonych w warszawskim sądzie okręgowym, dotyczący trzech mężczyzn oskarżonych w sprawach karnych, został zawieszony, ponieważ...

zobacz więcej

Jak przypomniał portal, chodzi o pytania prejudycjalne sędziego Tulei, który zawiesił proces członków gangu „obcinaczy palców”, po to by spytać TSUE o kwestię sądów dyscyplinarnych w Polsce. Komisja Europejska – według źródła, na które powołuje się portal – nie dostrzegła związku między tymi tematami i uznała pytania sędziego za „niedopuszczalne”.

We wrześniu 2018 r., sędzia Tuleya, rozpatrując sprawę gangsterów, recydywistów porywających i katujących swoje ofiary, zawiesił tę sprawę i przesłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne dotyczące kwestii postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów oraz wpływu polityków na ich przebieg – przypomina wpolityce.pl.

„Postanowienie odsyłające w żaden sposób nie wskazuje powodów, na podstawie których sąd odsyłający określił związek między przepisami prawa unijnego i ustawodawstwem krajowym, mającym zastosowanie w sprawie co od wyroku i wymiaru kary oskarżonym” – oceniła służba prawna KE.

„Postanowienie to ogranicza się w pkt 11 do opisania faktycznego kontekstu sprawy w postępowaniu głównym. W tym względzie Komisja pragnie zauważyć, że art.4 lit. b) Decyzji Ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej 27 przewiduje możliwość przyjęcia przez każde państwo członkowskie niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby sankcje za przestępstwa z udziałem organizacji przestępczej mogły być zmniejszane lub, aby sprawca przestępstwa mógł zostać zwolniony z sankcji, jeśli dostarczy on krajowym organom administracyjnym lub sądowym pewnych informacji, których organy te nie mogłyby uzyskać w inny sposób” – napisano w uwagach nt. zadanych pytań prejudycjalnych.

Jak podkreślono, „komisja uważa, że pytanie prejudycjalne zadane w sprawie C-563/18 jest niedopuszczalne, gdyż nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed sądem odsyłającym ani nie pozwala wyjaśnić zagadnienia wstępnego związanego z tą sprawą”.

„W istocie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnieniem odesłania prejudycjalnego nie jest wydawanie opinii w kwestiach generalnych lub hipotetycznych, lecz rzeczywista potrzeba związana z rozstrzygnięciem określonego sporu” – podsumowała służba prawna KE.

źródło:

Zobacz więcej