Premier: 100 lat temu Wojsko Polskie starło się z Armią Czerwoną pod Maniewiczami

Polskie wojska nawiązały kontakt z wkraczającymi Sowietami kilkaset kilometrów na zachód od wcześniejszej granicy polsko-rosyjskiej (fot. TT/MorawieckiM)

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał na Twitterze, że sto lat temu „wybuchł jeden z kluczowych dla II RP, ale także i Europy, konfliktów zbrojnych”, który „powstrzymał zalew bolszewizmu nie tylko na ziemie Polski, ale również dalej - na Zachód”.

Potyczka pod Mostami nad Niemnem, na północ od Wołkowyska w woj. białostockim (14 lutego 1919 r.), i bitwa pod Maniewiczami na wschód od Kowla w woj. wołyńskim (3 dni później) były pierwszymi starciami oddziałów wojska polskiego z Armią Czerwoną. Premier na Twitterze wspomniał o tym drugim.

Latem 1918 r. sowiecka Rada Komisarzy Ludowych uchwaliła deklarację znoszącą wszystkie traktaty rozbiorowe zawarte przez carską Rosję z Prusami i Austrią. Mimo to Armia Czerwona przekroczyła granicę polsko-rosyjską z lat 1686-1772 i w ślad za wycofującymi się Niemcami przesuwała się coraz bardziej na zachód, zanim odradzające się państwo polskie zdążyło rozszerzyć swoją władzę na te ziemie. Sowieci napotkali na polski opór dopiero po przekroczeniu granicy II rozbioru, w połowie lutego we wspomnianych dwóch rejonach. Mimo, że Polacy nie dysponowali znacznymi siłami, udało się odzyskać Słonim, Pińsk, Lidę a w kwietniu przeprowadzić zwycięską ofensywę na Wilno.

Tu wolność przyszła później. Białystok rozpoczyna świętowanie stulecia odzyskania niepodległości

W Białymstoku rozpoczęły się główne obchody związane z przypadającą 19 lutego setną rocznicą odzyskania przez miasto niepodległości. Odprawione...

zobacz więcej

W kolejnych miesiącach Polacy zdobyli między innymi Mińsk Litewski, Bobrujsk i Borysów ustalając linię frontu znacznie na wschód od późniejszej granicy.

W kwietniu 1920 rozpoczęła się wyprawa kijowska, w następnym miesiącu Sowieci podjęli pierwszą próbę kontrataku, zakończoną niepowodzeniem. Kontrofensywa rozpoczęta w lipcu pozwoliła bolszewikom dotrzeć pod Lwów, Warszawę i Toruń zagrażając niepodległości państwa polskiego.

Wówczas, w połowie sierpnia rozegrała się decydująca bitwa, określona mianem Cudu nad Wisłą, po której rozgromiona Armia Czerwona nie odzyskała inicjatywy. Działania wojenne zakończyły się w październiku 1920 r. tzw. wypadem na Korosteń.

źródło:
Zobacz więcej