Powstała Rada ds. Kościołów i związków wyznaniowych

Zadaniem Rady będzie rozwiązywanie problemów z ochroną danych osobowych (fot. PAP/Piotr Nowak)

Ministerstwo Cyfryzacji powołało Radę ds. Kościołów i związków wyznaniowych, której zadaniem będzie udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną danych osobowych – powiedział dyrektor departamentu zarządzania danymi w MC i przewodniczący rady dr Maciej Kawecki.

Chrzest w Szwecji nie chroni przed deportacją. Kościół protestuje

Przedstawiciele Rady Kościołów w Szwecji domagają się przyznawania azylu migrantom-konwertytom. – W krajach muzułmańskich apostazja często karana...

zobacz więcej

Jak zaznaczył dr Kawecki, rada została powołana 30 stycznia 2019 r. na podstawie zarządzenia Ministra Cyfryzacji i ma na celu zdiagnozowanie obszarów związanych z przetwarzaniem danych przez Kościoły i związki wyznaniowe, które mogą wymagać wsparcia legislacyjnego Ministra Cyfryzacji.

– Inicjatywa powołania rady urodziła się tak naprawdę po stronie Kościołów, które kierowały do nas pytania i wskazywały na potrzebę dialogu w tym zakresie. Otrzymujemy wiele sygnałów od różnych Kościołów i związków wyznaniowych, dotyczących problemów z ochroną danych, właściwością Kościołów czy podziałem kompetencji między Kościołem a organami państwowymi. Tych obszarów będą dotyczyć posiedzenia rady – wyjaśnił.

Dodał, że do pracy na forum Rady zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciele Kościołów oraz związków wyznaniowych, które powołały niezależne organy ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 91 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

– Zaproszenie do udziału w pracach rady skierowałem też do każdego zarejestrowanego w Polsce Kościoła oraz związku wyznaniowego, czyli do ok. 180 podmiotów – także związków wyznaniowych, które nie powołały tych organów. Jak dotąd chęć udziału w pracach rady zgłosiło kilkadziesiąt z nich – poinformował Kawecki.

źródło:

Zobacz więcej