Jan Olszewski – prawnik w czasach bezprawia

Jan Olszewski to jedna z najwybitniejszych polskich postaci XX wieku. Zapisał się jako uczestnik powstania warszawskiego, po wojnie jako publicysta dążył do rehabilitacji żołnierzy AK. Był również obrońcą w procesach politycznych. Bronił m.in. Melchiora Wańkowicza, Jacka Kuronia i Adama Michnika. Występował jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki. Uczestniczył w zakładaniu KOR i powstawaniu pierwszego statutu Solidarności. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, wreszcie w wolnej Polsce został premierem, choć przedwcześnie go odwołano. – Zawsze miałem przekonanie, że nie wolno przestać myśleć o tym, co jest najważniejsze, o niepodległości Polski – powiedział dla filmu dokumentalnego TVP „Prawnik w czasach bezprawia”. Zmarł 7 lutego.

źródło:
Zobacz więcej