Prezes Przyłębska: Orzecznictwo TK zapewnia ochronę konstytucyjnych wolności obywateli

Jak dodała Julia Przyłębska, Trybunał swym orzecznictwem „przypomniał jak ważne jest zaufanie do państwa i stanowionego prawa” (fot. arch.PAP/Radek Pietruszka)

Trybunał Konstytucyjny działa prawidłowo i zapewnia swym orzecznictwem ochronę wolności i praw konstytucyjnych obywateli oraz właściwe funkcjonowanie organów państwa – powiedziała w Senacie prezes TK Julia Przyłębska.

Julia Przyłębska: Mogę zapewnić, że wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem

– Mogę zapewnić, że wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem – powiedziała w programie „Gość Wiadomości” prezes Trybunału konstytucyjnego...

zobacz więcej

Julia Przyłębska przedstawiła senackiej Komisji Ustawodawczej informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r.

– Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego pokazują, że – wbrew podnoszonym różnym zarzutom – Trybunał nie tylko prawidłowo działa, ale też zapewnia swym orzecznictwem należytą ochronę wolności i praw konstytucyjnych obywateli oraz właściwe funkcjonowanie organów państwa – mówiła.

Zdaniem prezes Trybunał swym orzecznictwem w 2017 r. „przypomniał, jak ważne jest zaufanie obywateli do państwa i stanowionego prawa”. Jako przykład prezes TK przypomniała wyrok Trybunału z 14 grudnia 2017 r.

– Trybunał Konstytucyjny zakwestionował wtedy pobieranie opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy na skutek zmiany zawartych w nim danych spowodowanych działaniem organu władzy samorządowej. Zdaniem Trybunału jeżeli konieczność wymiany takich dokumentów nie jest następstwem działań ich posiadaczy, opłaty te nie powinny ich obciążać – zaznaczyła Przyłębska.

Julia Przyłębska ma przedstawić też informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r. sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisji Ustawodawczej.

źródło:

Zobacz więcej