KE podtrzymuje skargę ws. Sądu Najwyższego. „Zmiany były sprzeczne z prawem UE”

„KE podtrzymuje swoją skargę, w której wskazuje, że zmiany dotyczące SN były sprzeczne z prawem unijnym” (fot. REUTERS/Kacper Pempel)

Komisja Europejska podczas rozprawy w Luksemburgu podtrzymała we wtorek zarzuty, zawarte w skardze do Trybunału Sprawiedliwości UE, uznając, że zmiany w ustawie dotyczącej Sądu Najwyższego w Polsce były sprzeczne z unijnym prawem.

„Skarga nadzwyczajna nie pogrążyła Sądu Najwyższego”

Choć prokuratura dostaje tysiące wniosków w sprawie błędnych orzeczeń, do Sądu Najwyższego trafiają nieliczne – informuje „Rzeczpospolita”.

zobacz więcej

Przedstawiciel KE Saulius Kaleda powiedział, że w interesie Unii Europejskiej jest rozstrzygnięcie sprawy, niezależnie od ponownej nowelizacji ustawy o SN.

Podkreślił, że dlatego „KE podtrzymuje swoją skargę, w której wskazuje, że zmiany dotyczące SN były sprzeczne z prawem unijnym”. – Sprawa powinna być rozstrzygnięta, niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie Polska usunęła uchybienia – dodał.

Kaleda podkreślił, że zmiany w ustawie o SN przeprowadzone w Polsce naruszyły gwarancje niezawisłości sędziowskiej i nieusuwalności sędziów.

Zaznaczył, że KE nie kwestionuje kompetencji Polski w zakresie sądownictwa, niemniej – jak powiedział – kraje UE powinny przestrzegać traktatu unijnego i Karty Praw Podstawowych oraz nie naruszać zasady niezawisłości sędziowskiej. Powiedział też, że Sąd Najwyższy jest sądem unijnym.

– Założeniem reformy była natychmiastowa zmiana składu SN (...). Cel ten jawnie godzi w niezawisłość SN – powiedział Kaleda.

Sędziowie Izby Kontroli SN apelują, by nie spychać sądów na ścieżkę konfliktu

„Zwracamy się, aby w obliczu sporu wokół wymiaru sprawiedliwości opanować emocje i nie spychać sądów i sędziów na ścieżkę wyniszczającego...

zobacz więcej

Polska oczekuje, że Komisja Europejska wycofa skargę z Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym - poinformował we wtorek podczas rozprawy przedstawiciel Polski Bogusław Majczyna.

Wskazał, że w efekcie nowelizacji ustawy o SN nie tylko zmieniono jej przepisy zgodnie z oczekiwaniami Komisji, ale też usunięto wszystkie skutki wynikające z tych przepisów.

–Kontynuowanie przez Komisję Europejską sporu sądowego, który jest już historyczny i nie ma znaczenia dla przyszłości, uważam za niezrozumiałe – powiedział Majczyna.


Jak dodał, sędziowie zostali przywróceni na warunkach obowiązujących przed wejściem w życie spornych przepisów. – W tej sytuacji Polska oczekuje, że KE wycofa skargę, zgodnie z praktyką dotyczącą innych krajów UE – powiedział.

Węgry poparły Polskę na wtorkowej rozprawie w Trybunale Sprawiedliwości UE. – Rząd węgierski zgadza się z Polską; jest zdania, że skarga jest bezzasadna – ocenił przedstawiciel tego kraju, Miklos Zoltan Feher.

źródło:

Zobacz więcej