ONZ: Państwo Islamskie wciąż zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa świata

Państwo Islamskie nadal nie zostało pokonane (fot. ISIS)

Spadek ataków i spisków terrorystycznych w 2018 r. nie wyeliminował zagrożenia ze strony Państwa Islamskiego dla świata. Wciąż pozostaje niebezpieczną globalną organizacją o scentralizowanym przywództwie – podano w raporcie sekretarza generalnego ONZ. Dokument omawiała w poniedziałek Rada Bezpieczeństwa.

Państwo Islamskie w USA. Terroryści planowali zamach

Na lotnisku w Grand Rapids w amerykańskim stanie Michigan zatrzymano trzech mężczyzn podejrzanych o planowanie ataku terrorystycznego. Wszyscy...

zobacz więcej

Do dokumentu nawiązywał w swym wystąpieniu szef Biura ONZ ds. Zwalczania Terroryzmu (UNOCT) Władimir Woronkow. – Pomimo bardziej ukrytych lub lokalnie osadzonych działań komórek Państwa Islamskiego, centralne przywództwo zachowuje wpływ i nie rezygnuje z zamiaru generowania kierowanych z różnych miejsc na świecie ataków, a tym samym wciąż odgrywa ważną rolę w osiąganiu celów grupy – przekonywał.

Według Woronkowa, który jest zastępcą sekretarza generalnego ds. antyterroryzmu, centrum Państwa Islamskiego mieści się w Iraku i Syrii. Liczy tam 18 tys. ludzi w tym około 3 tys. zagranicznych bojowników. – Organizacja może utrzymać swoją działalność dzięki dostępnym rezerwom w gotówce lub inwestycjach w przedsiębiorstwa, w wysokości od 50 do 300 mln dolarów. Komórki ISIS generują też dochody dzięki działalności przestępczej – podkreślił.

Podczas debaty zastępca stałego przedstawiciela RP przy ONZ Mariusz Lewicki apelował o wzmożenie wysiłków w celu przeciwdziałania i zapobieganiu finansowania terrorystów. Odnosząc się do raportu ONZ zaznaczył, że Państwo Islamskie pozostaje najbogatszą grupą terrorystyczną w historii, z perspektywami przeprowadzania ataków na lata.

Dyplomata postulował zwrócenie szczególnej uwagi na kobiety i dzieci związane z zagranicznymi bojownikami terrorystycznymi powracającymi lub przemieszczającymi się ze stref konfliktu. Nawoływał, by dzieci traktować przede wszystkim jako ofiary, które są uprawnione do pełnej ochrony swoich praw, a w miarę możliwości powinny istnieć alternatywy wobec aresztu. – Musimy również pamiętać, że prawa człowieka nie są ani kwestią uzupełniającą, ani drugorzędną, przy omawianiu środków podejmowanych w celu zapobiegania terroryzmowi i przeciwdziałania mu – ocenił.

Według p.o. stałego przedstawiciela USA przy ONZ Jonathana Cohena liczba ataków dżihadystów znacznie zmalała od roku 2017 do 2018. Państwo Islamskie doznało poważnych niepowodzeń militarnych przede wszystkim w Iraku, Syrii i na południowych Filipinach. Operacje międzynarodowej koalicji uwolniły cały teren kontrolowany przez ISIL w Iraku oraz ponad 99 proc. w Syrii, w tym kluczowe miasta w obu krajach.

źródło:

Zobacz więcej