Emerytury dla cudzoziemców. Zebrali miliardy w ZUS

Najwięcej cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS pochodzi z Ukrainy (fot. Pixabay/Life-Of-Pix)

Nawet 1,5 mln pracowników z zagranicy, głównie z Ukrainy, ma swoje konta i subkonta emerytalne w Polsce i na nich zbierają na emerytury. „Rzeczpospolita” informuje, że cudzoziemcy zebrali już 13 mld zł.

200 tysięcy cudzoziemców spoza UE ma zezwolenia na pobyt czasowy

Ważne zezwolenia na pobyt czasowy ma obecnie około 200 tys. cudzoziemców spoza Unii Europejskiej – poinformował rzecznik prasowy Urzędu do spraw...

zobacz więcej

Najwięcej kont i subkont ZUS założył obywatelom spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji. Sporo pracowników pochodzi też z Rumunii, która należy do Unii. Na liście cudzoziemców o największej łącznej kwocie zapisanej na kontach i subkontach w ZUS znaleźli się również obywatele Niemiec i Francji.

Z raportu ZUS „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń” wynika, że liczba pracowników z zagranicy zatrudnionych w Polsce i zgłoszonych do ubezpieczeń gwałtownie rośnie. W grudniu 2008 roku w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych figurowało 65 tys. obcokrajowców. We wrześniu 2018 roku było ich już 569,1 tys.

Największy wzrost ZUS odnotował w ciągu ostatnich czterech lat. O ile w latach 2009-2014 liczba cudzoziemców, którzy podlegali ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, wzrosła o 59,3 tys., o tyle od grudnia 2014 roku do września 2018 roku już o 444,8 tys.

Najwięcej z tych osób to mężczyźni w wieku 20-48 lat. Trzech na czterech ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców przyjechało do Polski z Ukrainy. Najwięcej z nich pracuje w województwach mazowieckim, wielkopolskim i śląskim, a najmniej w świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim.


źródło:
Zobacz więcej