Fale radiowe błyskawic mogą chronić przed stresem

W każdej chwili na świecie aktywnych jest ok. 2 tys. burz (fot. Ethan Miller/Getty Images)

Rezonans Schumanna może chronić żywe komórki przed skutkami różnego typu stresu – ogłosili izraelscy naukowcy. Zjawisko to jest spowodowane atmosferycznymi wyładowaniami elektrycznymi. Badacze doszli do takich wniosków na podstawie eksperymentów z komórkami serca.

Sensacja naukowa kilometr pod lodem. Naukowcy zaskoczeni

W osadach na dnie jeziora położonego kilometr pod lodem Antarktydy naukowcy odkryli szczątki skorupiaków: małych bezkręgowców zwanych...

zobacz więcej

Jak zwracają uwagę specjaliści z Tel Aviv University, towarzyszące burzom błyskawice były w historii Ziemi głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego w atmosferze. W każdej chwili na świecie aktywnych jest bowiem ok. 2 tys. burz.

Zamieszkujące planetę organizmy były od swoich ewolucyjnych początków otoczone tzw. falami o skrajnie niskiej częstotliwości (ang. extremely low frequency – ELF).

Powstające dzięki burzom fale mają częstotliwość od 7,6 do 8 Hz i nazywane są rezonansem Schumanna. Są one przy tym słabe i trudne do wykrycia. Naukowcy nie podejrzewali więc dotąd, że mogą one wpływać na komórki.

Nowe badanie wskazuje, że jest inaczej. Izraelscy naukowcy poddawali komórki szczurzego serca sztucznie wywoływanym falom z zakresu rezonansu Schumanna.

Ekstremalnie słabe pole, zmieniające się z częstotliwością w zakresie 7,6-8 Hz, wywołało szereg reakcji. M. in. redukcji uległy spontaniczne skurcze, zmienił się transport wapnia i wydzielanie enzymu o nazwie kinaza kreatynowa. To zmiany świadczące o ochronnym działaniu pola na komórki – twierdzą badacze.

Geny mogą wskazać potencjalną długość życia

Analizując DNA danej osoby potrafimy przewidzieć, czy może ona żyć dłużej, czy raczej umrze wcześniej niż wynosi średnia – napisali naukowcy z...

zobacz więcej

– Odkryliśmy, że w kontrolowanych warunkach, pole Rezonansu Schumanna miało wpływ na żywe tkanki. Najważniejszy skutek był taki, że atmosferyczne pole ELF ochraniało komórki przed skutkami stresu. Kiedy komórki doświadczają stresu, np. z powodu niedoboru tlenu, obecne w atmosferze pole wydaje się je chronić przed uszkodzeniami. Może mieć to związek z rolą, jakie pole to odegrało w ewolucji żywych organizmów – opowiada prof. Colin Price, autor pracy opublikowanej na łamach pisma „Nature Scientific Reports”.

Zaobserwowane efekty przemijały po wyłączeniu pola. Zdaniem naukowców być może uda się je kiedyś wykorzystać.

– To pierwszy raz, kiedy udało się pokazać związek między globalną aktywnością błyskawic, rezonansem Schumanna i aktywnością żywych komórek. Może to wyjaśnić, dlaczego wszystkie żywe organizmy wykazują elektryczną aktywność w tym samym spektrum ELF. Odkrycie może nieść skutki dla terapii, ponieważ pola ELF wydają się chronić komórki przed uszkodzeniami. Wymaga to jednak dalszych badań – mówi prof. Price.

Autorzy odkrycia sprawdzają już działanie rezonansu Schumanna na inne rodzaje komórek.

źródło:

Zobacz więcej