Porozumienie ws. obchodów 100. rocznicy powstań śląskich

Widok na pomnik Powstańców Śląskich i halę „Spodek” (fot. arch. PAP/Andrzej Grygiel)

Porozumienie na lata 2019-2022 ws. współpracy przy organizacji obchodów setnych rocznic powstań śląskich oraz przyłączenia części Górnego Śląska do Polski zawarli w poniedziałek w Katowicach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

Stulecie niepodległości na znaczkach. Poczta Polska uhonorowała najważniejsze instytucje

Poczta Polska wyemitowała okolicznościowe znaczki z okazji 100-lecia istnienia Sejmu Ustawodawczego, Najwyższej Izby Kontroli, archiwów...

zobacz więcej

Przedstawiciele administracji publicznej i władzy samorządowej wyrazili w porozumieniu wolę współpracy przy organizacji i popularyzacji obchodów upamiętniających ważne dla woj. śląskiego wydarzenia. Zdecydowali o powołaniu komitetu honorowego i zespołów roboczych do realizacji poszczególnych inicjatyw. Szczegóły mają być znane na początku marca.

Uczestniczący w podpisaniu porozumienia wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski wyraził przekonanie, że obchody 100. rocznic powstań śląskich będą wyjątkowym czasem, w którym pokazywane będą wartości, walory Śląska i „jego droga powrotu do macierzy”.

Tobiszowski zwrócił uwagę na wagę „wspólnego świętowania”, „akcentowania tego, co było inne w drodze regionu do polskości” i „pokazywania innym regionom Polski, jak ważny to był czas i jakie ofiary, poświęcenie i determinacja były na tych ziemiach”. Dziękował wojewodzie i marszałkowi za „sygnał ku temu, aby kojarzyć się wokół przedsięwzięcia” – „aby te cztery lata były czasem wspólnego świętowania, przybliżania młodemu pokoleniu i nam wszystkim, co się tu wydarzyło w latach 1919-22”.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wyjaśnił, że najbliższe cztery lata będą poświęcone kolejnym wydarzeniom, w których przypadną setne rocznice powstań i wkroczenia polskich oddziałów do Katowic. – Zawiązujemy współpracę, (...) abyśmy wspólnie, mieszkańcy całego regionu, mogli celebrować, świętować i w sposób uroczysty pielęgnować swą tożsamość historyczną i wszystkie wartości, które z tego okresu wypływają – mówił.

PKO ma już sto lat. Powstała na mocy dekretu marszałka Józefa Piłsudskiego

Dokładnie przed stu laty, 7 lutego 1919 r., podpisany został przez m.in. Józefa Piłsudskiego dekret o utworzeniu Pocztowej Kasy Oszczędności, czyli...

zobacz więcej

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski wyraził satysfakcję, że udało się wypracować formułę wieloletniej współpracy oraz że strona rządowa deklaruje wsparcie w zakresie organizacji i współorganizacji różnych wydarzeń, o których szczegółowe informacje zostaną przekazane na początku marca.

W rozmowie z dziennikarzami ani wojewoda ani marszałek nie chcieli odpowiedzieć na pytania, jakie osoby i instytucje zostaną zaproszone do komitetu honorowego. – Będą to bardzo ważne osoby, jeśli chodzi o skalę nie tylko regionu, ale i kraju, ponieważ chcemy odczarować tę historię, która w skali Polski, uważamy, że jest wyjątkowa, ponieważ powstańcy trzykrotnie walczyli, aby Śląsk był częścią Polski i ponieśli za to bardzo wielką ofiarę, po 1939 r. w czasie II wojny praktycznie wszyscy zostali zamordowani – mówił Chełstowski.


Wojewoda zasygnalizował natomiast, że organizacja obchodów zostanie objęta rządowym programem wieloletnim „Niepodległa”.

Zgodnie z zapisami poniedziałkowego porozumienia zostało ono zawarte „w poczuciu głębokiego szacunku do patriotycznej postawy ludu śląskiego w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich i uchwałą Sejmiku Woj. Śląskiego ws. ogłoszenia roku 2019 Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego”.

Papcio Chmiel odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Prezydent Andrzej Duda nadał Henrykowi Jerzemu Chmielewskiemu Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości – podała na Twitterze Kancelaria Prezydenta....

zobacz więcej

W preambule porozumienia napisano, że jego celem „jest określenie zasad współpracy stron w ramach realizacji przedsięwzięć upamiętniających trzykrotne zbrojne wystąpienia polskiej ludności Górnego Śląska przeciw Niemcom, a także powrót części Górnego Śląska do Macierzy”.

– Porozumienie jest przejawem starań ze strony wojewody śląskiego i marszałka woj. śląskiego na rzecz przywrócenia zbiorowej pamięci losów powstańców śląskich oraz godnego celebrowania setnych rocznic jednych z najważniejszych wydarzeń w historii naszego regionu i naszej ojczyzny – zaakcentowano.

W porozumieniu zapisano także, że w celu realizacji porozumienia powołuje się komitet honorowy oraz zespoły robocze do realizacji poszczególnych zadań. Przewidziano, że programy i terminy poszczególnych uroczystości będą ustalane przez strony w trybie roboczych spotkań. Każda ze stron sfinansuje realizowane przez siebie działania z własnych środków finansowych.

źródło:

Zobacz więcej