100 lat archiwów państwowych. NBP wprowadza nową monetę kolekcjonerską

Moneta ma nominał 10 zł (fot. nbp.pl)

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę kolekcjonerską z okazji 100. rocznicy podpisania Dekretu o archiwach państwowych. Srebrna moneta o nominale 10 zł została wyemitowana w nakładzie do 12 tys. sztuk.

Specjalna seria NBP. Złoty Paderewski na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Narodowy Bank Polski wprowadza we wtorek do obiegu nowe monety kolekcjonerskie upamiętniające Ignacego Jana Paderewskiego. To czwarta postać...

zobacz więcej

Na awersie monety znajdują się stylizowane wizerunki regałów kompaktowych, służących do przechowywania archiwaliów. Umieszony został także mikrodruk z powtarzającym się napisem „ARCHIWA PAŃSTWOWE”, który ma symbolizować zapis na cyfrowych nośnikach.

Na rewersie w otoku widnieje napis „100. ROCZNICA PODPISANIA DEKRETU O ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH”. Na środku monety znajduje się wizerunek drzewa. Jego prawa część ma charakter tradycyjny, a lewa nawiązuje do technologii cyfrowej.

„Z jednej strony symbolizuje ono trwałość tradycji, osadzenie w przeszłości zapisanej w archiwaliach, z drugiej strony stanowi odniesienie do przyszłości, do cyfryzacji zasobów. 33 liście (tradycyjne i »cyfrowe«) symbolizują współczesną sieć archiwów państwowych, a centralnie umieszczony liść w koronie drzewa – Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych” – podkreślono w komunikacie NBP.

Bank przypomina również historię dekretu.

„W dniu 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Dokument ten stanowił podstawę prawną utworzenia i funkcjonowania archiwów w odrodzonej Rzeczypospolitej. (...) Skutkiem działań prowadzonych na podstawie Dekretu było stworzenie zasobu archiwów państwowych, szacowanego w 1939 r. na 90 tys. metrów bieżących akt. Dokument obowiązywał do marca 1951 r. Współcześnie strukturę organizacyjną archiwów państwowych tworzy Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i 33 archiwa terenowe wraz z podległymi im jednostkami” – napisał w folderze emisyjnym dr Tomasz Matuszak.

Monetę, która kosztuje 130 zł można kupić w oddziałach okręgowych NBP oraz sklepie internetowym Banku.

źródło:
Zobacz więcej