RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Minister Finansów: Gospodarka będzie rosła, ale wolniej

Wzrost gospodarczy Polski w 2018 r, MFW szacuje na 5,1 proc. (fot. Pixabay/geralt)

Polskę czeka spowolnienie wzrostu PKB, wpisujące się w ogólnoświatowy cykl koniunkturalny - oceniła minister finansów Teresa Czerwińska, odnosząc się do raportu MFW. „Pracujemy nad rozwiązaniami wspomagającymi stabilny rozwój naszej gospodarki” – zapewniła szefowa resortu w wydanym w tej sprawie komunikacie.

NBP przeleje miliardy zł do budżetu państwa

NBP prawdopodobnie przeleje do budżetu kilka mld zł. Najpierw jednak sprawozdanie finansowe banku centralnego musi zostać zaopiniowane przez...

zobacz więcej

Według raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost gospodarczy w Polsce w 2018 r. przekroczył 5 proc., Zdaniem minister Czerwińskiej taki wzrost polskiej gospodarki „to bardzo dobra informacja”.

Szefowa resortu finansów wskazała jednak, że „w kolejnych latach, zgodnie z naszymi prognozami, czeka nas spowolnienie wzrostu PKB wpisujące się w ogólnoświatowy cykl koniunkturalny”.

Zaznaczyła przy tym, że zgodnie z prognozami MFW dynamika PKB będzie mniejsza, ale w przypadku Polski utrzyma się na solidnym poziomie w tym roku (3,6 proc.).

MFW prognozuje, że dynamika PKB Polski wyniesie 5,1 proc. w 2018 r., 3,6 proc. w 2019 r., 3 proc. w 2020 r., a w latach 2021-23 obniży się do 2,8 proc. Pod koniec 2017 r. ta sama instytucja prognozowała jednak, że właśnie w 2018 r. będzie to zaledwie 3,3 proc.

Minister Czerwińska przypomniała, że „według prognoz zawartych w ustawie budżetowej wzrost PKB Polski w 2019 r. wyniesie 3,8 proc. i to prognozy zbliżone do konsensusu rynkowego”.

„Pracujemy nad rozwiązaniami wspomagającymi stabilny rozwój naszej gospodarki, aby była jeszcze bardziej odporna na uwarunkowania zewnętrzne” – zapewniła.

Coraz trudniej o pracowników zza wschodniej granicy

Rok 2018 przyniósł pierwszy od lat spadek w statystykach dotyczących migracji zarobkowej z Ukrainy – informuje „Rzeczpospolita”. Agencje...

zobacz więcej

„Oczekujemy, że wzrost gospodarczy spowolni do bardziej możliwego do utrzymania tempa, z powodu osłabiającego się popytu zewnętrznego i »wąskich gardeł podażowych«. Spowalniający popyt zewnętrzny obniży dynamikę PKB do wciąż mocnego 3,6 proc. w 2019 r., którą wspierać będą solidna konsumpcja prywatna i absorbcja funduszy UE" - napisano w raporcie.

„W tym samym czasie spodziewamy się, że imigracja pracowników z zagranicy spowolni w warunkach słabnącego wzrostu gospodarczego, i – po części – z powodu otwarcia rynków pracy w krajach UE o wyższych dochodach. W dłuższej perspektywie zmniejszająca się populacja osób w wieku produkcyjnym, stłumione inwestycje prywatne i niższa wydajność pracy obniżą wzrost gospodarczy do ok. 2,8 proc. w 2023 r.” - dodano.

MFW wskazuje, że stopa bezrobocia osiągnęła rekordowo niski poziom, a Polska przyciągnęła znaczną liczbę pracowników z zagranicy.

Fundusz prognozuje, że stopa bezrobocia, według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), wyniosła na koniec 2018 r. 3,7 proc., na koniec 2019 r. obniży się do 3,5 proc. i pozostanie na poziomie 3,4 proc. w latach 2021-2023.

źródło:

Zobacz więcej