Konferencja i wystawa poświęcone 100. rocznicy inauguracji Sejmu Ustawodawczego

Pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego odbyło się 10 lutego 1919 r. (fot. sejm.gov.pl)

W przededniu 100. rocznicy inauguracji Sejmu Ustawodawczego, pierwszego parlamentu niepodległej II Rzeczypospolitej, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski otworzą konferencję naukową pt. „Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919-1922)” – informuje w komunikacie Centrum Informacyjne Sejmu. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa poświęcona dorobkowi Izby.

100 lat temu weterani powstania styczniowego zostali żołnierzami odrodzonej Polski

„Witam ich tym rozkazem, jako naszych Ojców i Kolegów” – napisał w specjalnym rozkazie z 21 stycznia 1919 r. tymczasowy naczelnik państwa Józef...

zobacz więcej

Jak podaje CIS, otwarcie konferencji i pierwsza z jej czterech części odbędzie się w piątek 8 lutego o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej. Wernisaż wystawy będzie miał miejsce o godz. 12.00 w holu głównym. Kolejne sesje odbędą się w Sali im. Władysława Raczkiewicza w budynku Senatu w godz. 12.20-19.40.

Wydarzenie składać się będzie z czterech części. Pierwszą, zatytułowaną „Znaczenie Sejmu Ustawodawczego”, poprowadzi dr Zbigniew Girzyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a zainauguruje ją senator prof. dr hab. Jan Żaryn z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego referatem poświęconym dziedzictwu pierwszego parlamentu II Rzeczypospolitej.

Prof. Żaryn będzie też moderatorem części II pt. „Kampania wyborcza i ukształtowanie się Sejmu Ustawodawczego”, którą rozpocznie dr hab. Grzegorz Zackiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Przedstawi on zgromadzonym główne tematy, wokół których toczyła się kampania między stronnictwami politycznymi ubiegającymi się o mandaty w izbie.

Wystawa IPN „Polski gen wolności” prezentująca drogę do niepodległości

Wystawę plenerową „Polski gen wolności”, prezentującą 150 lat zmagań na wszystkich polach aktywności o odzyskanie przez Polskę niepodległości,...

zobacz więcej

III sesja piątkowej konferencji odbędzie się pod nazwą „Spory polityczne i dorobek państwowotwórczy Sejmu Ustawodawczego”. Wystąpienia prelegentów w tej części dotyczyć będą m.in. sejmowych debat poświęconych sprawie polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu, stosunku klubów poselskich wobec zagrożenia bolszewickiego w 1920 r. oraz prac nad konstytucjami II RP. Tę część poprowadzi prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow.

IV część konferencji – „Posłowie Sejmu Ustawodawczego” – będzie poświęcona sylwetkom wybranych przedstawicieli narodu zasiadających w pierwszym Sejmie II RP. Moderatorem dyskusji będzie dr hab. Wojciech Piasek. Prelegenci przybliżą uczestnikom spotkania m.in. postacie marszałka seniora Ferdynanda Radziwiłła i poseł Marii Moczydłowskiej, będzie też mowa o małżonkach czołowych polityków tamtego Sejmu.

W holu głównym Sejmu będzie prezentowana wystawa „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”. Jak podkreśla CIS, jest ona „doniosłym elementem obchodów 100-lecia Sejmu Ustawodawczego”. Jej tytuł nawiązuje do łacińskiej dewizy, której autorstwo przypisywane jest Cyceronowi. Napis tej treści umieszczony był w sali, w której obradował Sejm Ustawodawczy, i miał przyświecać izbie i posłom podczas prac.

Posłowie, senatorowie, uczestnicy konferencji i goście parlamentu dzięki prezentowanym eksponatom będą mogli zapoznać się z atmosferą kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, przebiegiem inauguracyjnego posiedzenia izby, przypomną sobie też jej główne dokonania legislacyjne. Ukazane zostaną ponadto barwy polityczne izby oraz sylwetki wybranych posłów i ojców polskiej niepodległości.

Równolatka Niepodległej uhonorowana Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Urodzona w 1918 r. Maria Pągowska z Mrowina została uhonorowana Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Przyznane jej przez premiera...

zobacz więcej

CIS dodaje, że wystawa będzie też podkreślała rolę Sejmu w okresie kształtowania się państwowości polskiej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej – czasu m.in. walk o granice kraju, powstań śląskich, wojny polsko-bolszewickiej, a także ujednolicania systemu prawnego po okresie zaborów.

Ekspozycja będzie się składać z ponad 300 eksponatów. Pokazane zostaną m.in. plakaty, afisze, ulotki, fotografie, portrety posłów, a także przykładowe wnioski i interpelacje poselskie oraz stenogramy z obrad. Wszystkie oryginalne obiekty pochodzą ze zbiorów własnych Biblioteki Sejmowej.

CIS przypomina, że pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego odbyło się 10 lutego 1919 r. w budynku byłego Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Obrady otworzył przemówieniem Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Funkcję marszałka Sejmu Ustawodawczego sprawował Wojciech Trąmpczyński.

17 marca 1921 r. izba uchwaliła konstytucję RP, zwaną marcową. Posłowie na ostatnie posiedzenie zebrali się 27 listopada 1922 r.

źródło:
Zobacz więcej