Mosbacher: Pogłoski, że USA łączą kwestię archiwum IPN ze współpracą z Polską, są nieprawdziwe

Georgette Mosbacher (fot. PAP/Radek Pietruszka)

„Pogłoski w mediach, że Stany Zjednoczone łączą kwestię archiwum IPN ze współpracą z Polską w zakresie bezpieczeństwa, są nieprawdziwe” – poinformowała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Dzień wcześniej poinformowano, że Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie chce zmienić zasady współpracy archiwalnej z IPN. Problemem jest kwestia wymiany dokumentów obu instytucji. Zasoby Archiwum IPN znacznie przekraczają zbiory w Waszyngtonie.

– Muzeum Holocaustu miało umowę z Instytutem Pamięci Narodowej, która powoli wyczerpała swoją formułę. Umowa polegała na wymianie materiałów archiwalnych w relacji jeden do jeden, czyli mówiąc inaczej - jedna klatka naszych materiałów za klatkę ich materiałów – powiedział przewodniczący Kolegium IPN prof. Wojciech Polak. Kolegium IPN w uchwale podjętej 29 stycznia br. poinformowało, że popiera stanowisko „kierownictwa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie rozmów z Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie dotyczących kontynuacji współpracy w zakresie udostępniania dokumentów”.

Szef Kolegium IPN podkreślił, że umowa IPN z amerykańską placówką muzealną powinna zapewniać równe prawa, mimo że zasoby Archiwum IPN znacznie przekraczają zbiory w Waszyngtonie.

Bodnar rozmawiał z Mosbacher o zagadnieniach „konstytucyjnych”

Adam Bodnar spotkał się z Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce. Przyznał, że rozmawiano o telewizji TVN i sprawach związanych z prawami...

zobacz więcej

Ponadto, jak tłumaczył prof. Polak, IPN nie może skopiować „ogromnej części swojego zasobu” i przekazać jej za ocean, ponieważ nie pozwalają na to przepisy.

– Ustawodawstwo polskie nie przewiduje dostępu dla wszystkich do materiałów przechowywanych w IPN; przewiduje dostęp bez ograniczeń dla pewnych kategorii zawodowych jak historycy czy dziennikarze. Takie obostrzenia istnieją – wyjaśnił prof. Polak.

Dodał też, że w związku z tą sprawą będą prowadzone rozmowy z władzami Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, by zawrzeć umowę, która ureguluje te kwestie.

– Wyczerpała się dotychczasowa wymiana archiwalna pomiędzy IPN a Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. Skończyły się dokumenty, które mogły interesować IPN jako cześć naszego zasobu archiwalnego, a Muzeum Holocaustu jest bardzo zainteresowane zasobem IPN – wyjaśnił wiceprezes Instytutu Mateusz Szpytma, komentując stanowisko Kolegium IPN.

– Propozycje dalszej współpracy ze strony Muzeum Holocaustu zawierają bardzo duże oczekiwania względem IPN. W tej sytuacji prezes IPN zwrócił się o konsultacje do Kolegium IPN przedstawiając swoje stanowisko, które zostało jednogłośnie przyjęte – dodał Szpytma.

Zbrodnia bez winnych. 30 lat temu bezpieka zamordowała ks. Suchowolca

Dokładnie 30 lat temu, 30 stycznia 1989 roku, został zamordowany przez komunistyczną bezpiekę ks. Stanisław Suchowolec, kapelan białostockiej...

zobacz więcej

Podkreślił, że na obecnym etapie stanowisko prezesa IPN zostanie przedstawione władzom Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie.

Zgodnie z ustawą o IPN pion archiwalny Instytutu gromadzi, ewidencjonuje, przechowuje, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia dokumenty zbrodni z lat 1917-1990 oraz dokumenty ukazujące fakty i okoliczności dotyczące losów Narodu Polskiego w latach 1939-1990 i informujące o poniesionych ofiarach i wyrządzonych szkodach, wydaje na ich podstawie uwierzytelnione odpisy, wypisy, wyciągi i reprodukcje przechowywanych dokumentów.

Ponadto IPN gromadzi materiały archiwalne pozyskane w formie oryginalnych dokumentów, kopii lub na nośnikach elektronicznych od instytucji prowadzących archiwa z innych państw, polskich instytucji emigracyjnych i polonijnych oraz osób prywatnych z kraju i zagranicy.

W ustawie o IPN art. 36 głosi, że dokumenty zgromadzone przez Instytut udostępnia się w celu: 1) wykonywania zadań ustawowych; 2) prowadzenia badań naukowych; 3) publikacji materiału prasowego z upoważnienia redakcji albo wydawcy.

źródło:

Zobacz więcej