RAPORT

Pogarda

Stowarzyszenie SBB: polskie sądy lekceważą prawo europejskie m.in. w zakresie umów kredytowych

Protest frankowiczów - osób poszkodowanych przez banki - przed Ministerstwem Finansów w 2017r. (fot. arch.PAP/Leszek Szymański)
Protest frankowiczów - osób poszkodowanych przez banki - przed Ministerstwem Finansów w 2017r. (fot. arch.PAP/Leszek Szymański)

Najnowsze

Popularne

Przeciwko lekceważeniu prawa europejskiego m.in. w zakresie umów kredytowych protestowało stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu”. Zdaniem jego członków nieuczciwe praktyki rynkowe powinny być eliminowane poprzez wyroki zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu” wystąpi o nadzór Ministra Sprawiedliwości

Stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu” wystąpi o objęcie nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości procesów grupowych przeciąganych przez nieetyczne...

zobacz więcej

W pikiecie przed Sądem Okręgowym w Warszawie wzięło udział ok. 50 osób.

Członek stowarzyszenia Piotr Zientała wskazywał, że jednym z powodów środowej manifestacji było ubiegłotygodniowe spotkanie podkomisji ds. ustaw frankowych.

Podkomisja przyjęła i skierowała do komisji finansów prezydencki projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji.

Zdaniem Zientały podkomisja „kompletnie” nie zajęła się problemem frankowiczów.

– Ta ustawa w ogóle nie spełnia obietnic wyborczych pana prezydenta, w związku z tym nasze siły są kierowane tutaj, do Sądu Okręgowego w Warszawie – mówił.

W 2018 r. w warszawskich sądach złożono 2549 nowych pozwów w sprawach dotyczących kredytów we frankach. To obecnie jedna trzecia wszystkich rozpatrywanych spraw, jeśli pominąć te rozwodowe. Rok wcześniej pozwów „frankowych” było niespełna 1 tys.

Stowarzyszenie SBB powstało, by bronić praw frankowiczów. Według jego szacunków w polskich sądach o swoje prawa walczy 20 tys. konsumentów posiadających umowy tzw. kredytów walutowych.

Pod choinkę dla frankowiczów. Małżeństwo ma dostać od mBanku ponad 61,9 tys. zł

Małżeństwo Barbara i Krzysztof K. wygrało z mBankiem. Sąd odwoławczy zmienił w poniedziałek wyrok sądu I instancji i zasądził na rzecz pary kwotę...

zobacz więcej

W środowym oświadczeniu SBB doprecyzowano, że celem pikiety było „zwrócenie uwagi opinii publicznej na lekceważenie prawa europejskiego przez część środowiska sędziów orzekających w sprawach konsumentów na rynku finansowym”.

Jednocześnie stowarzyszenie zainaugurowało kampanię społeczną „Sędzio #StosujPrawo UE”, która informuje o orzecznictwie TSUE w zakresie praw konsumentów.

– W sytuacji, kiedy Sąd Najwyższy potrzebował pomocy Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy dotyczącej praworządności, bardzo szybko zastosował się do wszystkich wyroków TSUE. Natomiast jeśli chodzi o spory konsumentów z bankami, sędziowie tych dyrektyw europejskich i orzeczeń TSUE nie przestrzegają – powiedział Zientała.

Zientała poinformował też, że w środę stowarzyszenie złożyło w warszawskim Sądzie Okręgowym petycję o przeprowadzenie szkoleń z wykładni prawa Unii Europejskiej. Zapowiedział również, że stowarzyszenie przygotowuje pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa.

„Stowarzyszenie reprezentujące frankowiczów składa zawiadomienie przeciwko Czarneckiemu”

– Wydaje mi się, że bardziej interesujemy się tym, że pojawiają się taśmy, niż tym, co na nich jest – powiedział w TVP Info poseł PiS Paweł...

zobacz więcej

W oświadczeniu stowarzyszenia podkreślono, że sprawy dotyczące kredytów walutowych – stosując przepisy Dyrektywy 93/13 oraz „bogate orzecznictwo TSUE” – „powinny być szybko rozstrzygnięte po potwierdzeniu statusu konsumenta strony pokrzywdzonej”.

„Niestety, w przypadku polskiego wymiaru sprawiedliwości prawo Unii Europejskiej nie zawsze jest stosowane. Warto też dodać, iż mimo postanowienia TSUE o niezgodności z regulacjami UE przepisów polskiego kodeksu postępowania cywilnego, nadal nadawane są klauzule wykonalności wystawianym przez banki nakazom zapłaty” – dodano.

Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. dotyczy nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Na jej podstawie określane są tzw. abuzywne (niedozwolone) zapisy w umowach kredytowych, m.in. frankowych.

W listopadzie ubiegłego roku stowarzyszenie SBB złożyło skargę do Komisji Europejskiej na błędną implementację unijnej dyrektywy. Zdaniem stowarzyszenia polskie sądy błędnie oceniają postanowienia zawarte w umowach i właśnie z tego powodu wielokrotnie oddalały powództwa kredytobiorców.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej