1 nowa wiadomość

„Zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce”. Konferencja PiS w Sejmie

– Dokonujemy przyspieszenia gospodarczego, socjalnego, społecznego; dokonujemy go z wielkimi sukcesami gospodarczymi w sferze społecznej, socjalnej – powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji „Zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce”. – Rząd PiS dla samorządu terytorialnego wypracował 300-400 proc. więcej środków niż poprzednia ekipa rządowa - powiedział z kolei premier Mateusz Morawiecki. Organizatorem spotkania, które odbywa się w Sejmie jest klub parlamentarny PiS.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek zapowiedziała w piątek, że podczas konferencji ważne dla samorządowców kwestie poruszą – oprócz premiera i lidera partii – m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski.

W spotkaniu, które rozpoczęło się po godz. 12, biorą też udział m.in.: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl.
Nie musisz odswieżać strony.
Relacja live odświeża się automatycznie.
14:10 26.01.2019
Po godzinie 14. ogłoszono przerwę w konferencji.
13:51 26.01.2019
– Potrzebna jest pewna synergia, współdziałanie. Nie można robić nic w konflikcie z rządem – podkreślił Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Zwrócił uwagę na konieczność „montażu środków rządowych, samorządowych i unijnych”.
13:47 26.01.2019
Buk: Ministerstwo Cyfryzacji proceduje projekt ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. Bo PiS od zawsze rozumiało, jak ważny jest rozwój nowoczesnych technologii.
13:40 26.01.2019
– PiS jest partią nowoczesną, to właśnie za tego rządu zaczęto zwracać szczególną uwagę na cyfryzację – powiedziała Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.
13:39 26.01.2019
– Warto jeszcze raz przypomnieć o najważniejszym programie, jaki realizujemy, czyli Rodzina 500 plus, który doprowadził do sytuacji, że polskie rodziny otrzymały ponad 60 mld złotych – powiedział Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13:39 26.01.2019
13:32 26.01.2019
Szumowski: Wreszcie mamy szansę na współpracę pomiędzy rządem a samorządem, który ma bardzo ważną funkcję koordynacji w służbie zdrowia.

Od 2008 do 2014 roku na ochronę zdrowia wydano 460 mld zł. W latach 2018-2024 to będzie 860 mld zł, czyli prawie dwa razy więcej; bez tego nie bylibyśmy w stanie funkcjonować - dodał minister zdrowia.
13:23 26.01.2019
Miejsce na mównicy zajął minister zdrowia Łukasz Szumowski. – To PiS powiedział, że za mało pieniędzy jest (przeznaczanych) na ochronę zdrowia – podkreślił.
13:21 26.01.2019
Adamczyk: Odbudujemy zlikwidowane połączenia, zmodernizujemy obecne. Jestem przekonany, że dzięki determinacji rządu PiS nasza kolej będzie się dynamicznie rozwijać.

– Najwyższy czas zerwać z dziedzictwem polskiej trudnej historii zaborów. Dziś cały czas patrząc na mapę polskich linii kolejowych widać na nich granice zaborów. Tak dalej być nie może – dodał.
13:19 26.01.2019
Minister podkreślał, że polskie szlaki kolejowe są dziś „jednym wielkim placem budowy”. – Nie tylko rozbudowujemy linie aglomeracyjne dużych miast, nie tylko łączymy je szlakami, na których można rozwijać coraz większe prędkości, ale inwestujemy też w dawno zapomniane linie kolejowe; przez ostatnie trzy lata przywróciliśmy do ruchu pasażerskiego ponad 200 km linii kolejowych, przez naszych poprzedników zapomnianych – powiedział.

– Czas oszczędzania kosztem polskiej kolei zakończył się trzy lata temu. Od tej pory czas na dynamiczny i zrównoważony rozwój. Kolej ponownie połączy polskie miasta – mówił minister.

13:16 26.01.2019
– Realizujemy ambitne plany, pogramy, najważniejszymi z nich to program dróg krajowych, mamy także program kolejowy. Te inwestycje trwają i pozwalają wykorzystywać środki unijne, z których może skorzystać Polska w tak dużej wysokości. To w sumie ponad 200 mld zł, które przeznaczamy, będziemy przeznaczać na budowę wygodnych i bezpiecznych dróg ekspresowych i autostrad oraz modernizację tysięcy kilometrów szlaków kolejowych w Polsce – powiedział Adamczyk.

Zaznaczał, że „Polska jest jedna”. – Musimy o tym stale pamiętać, także w inwestycjach infrastrukturalnych; także w tych przedsięwzięciach inżynieryjnych. Inwestujemy zarówno w tunel w Świnoujściu, jak i w szlak Via Carpatia, Via Baltica, inwestujemy w wiele przedsięwzięć drogowych w całym kraju, w każdym z regionów – zaznaczał.

– Tak samo zależy nam na skończeniu drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku, jak i doprowadzeniu autostrady A2 do Białej Podlaskiej; realizujemy zarówno obwodnicę Sanoka, drogę ekspresową, obwodnicę Chełma, jak i północną obwodnicę Krakowa. Nie ma tutaj różnic, każdy z Polaków zasługuje na bezpieczną komunikację drogową, a szczególnie tam, gdzie ta komunikacja dziś zagraża użytkownikom naszych dróg – mówił Adamczyk.
13:11 26.01.2019
Rozpoczęło się wystąpienie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. – Łączymy Polskę dzięki równomiernemu rozłożeniu środków finansowych w Polskich regionach – powiedział.
13:05 26.01.2019
– Aby skuteczniej realizować Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przygotowujemy strategie sektorowe, np. dot. transportu czy cyfryzacji – powiedział szef MIiR. Dodał, że programy wsparcia będą realizowane z różnych środków, nie tylko unijnych. – W ramach tej strategii podstawowa zmiana, to zmiana modelu z polaryzacyjno-dyfuzyjnego na rozwój zrównoważony – powiedział minister.

– Chcemy być w polityce znacznie bardziej selektywni – podkreślił Kwieciński. Zwrócił uwagę, że w Polsce mamy bardzo duże nierównowagi w rozwoju regionalnym - np. z jednej strony bogate województwo mazowieckie, a z drugiej obszary biedniejsze, jak np. podregion ostrołęcko-siedlecki.

Kwieciński wskazał też na skuteczność w wykorzystywaniu unijnych pieniędzy. Podkreślił, że w zeszłym roku „żadnemu polskiemu regionowi ani jedno euro nie przepadło”.
13:04 26.01.2019
– Wzrosło wykorzystanie zasobów pracy, mierzone poziomem zatrudnienia. Zakładaliśmy osiągnąć 70 proc. w zatrudnieniu w gospodarce na koniec 2020 roku. Już przekroczyliśmy 72 proc. To dzięki bardzo dobremu zarządzaniu krajem – powiedział min. Kwieciński.

Jak dodał, „realizujemy bardzo dużo potężnych programów, to m.in. Mosty dla regionu, Dostępność plus”. – Ogłaszamy kolejne konkursy, na szkoły, ośrodki zdrowia, na uczelnie dla samorządów, korzystajcie z nich Państwo – mówił minister.

Kwieciński przypomniał także o programie Czyste powietrze z budżetem ponad 100 mld zł oraz o Kolei plus. – Wspomnę także o programie Mieszkanie plus. Prawie zakończyliśmy proces zmian prawnych wokół tego programu – dodał. Wskazał, że w tym roku jest czas na inwestycje.
12:57 26.01.2019
– Chcielibyśmy, aby ciężar zarządzania Polską przesunął się w kierunku Polski regionalnej, lokalnej, żeby jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie mamy – powiedział szef MIiR Jerzy Kwieciński. Podkreślił, że mamy fantastyczne wyniki gospodarcze. – Myślę, że one przejdą do historii – ocenił. Zaznaczył, że to jest efekt ostatnich lat i bardzo dobrego zarządzania. – I to są takie wyniki, które naprawdę budzą podziw na całym świecie – podkreślił.

Kwieciński przypomniał, że np. Bank Światowy, jedna z największych organizacji międzynarodowych, uznał Polskę obok Korei jako „najlepszy przykład rozwoju gospodarczego”. – Tylko te kraje przeszły z grupy krajów o średnich do wysokich dochodach w mniej niż 15 lat – mówił.
12:55 26.01.2019
Jako kolejny wystąpił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. – Proponujemy model zrównoważonego rozwoju, model odpowiedzialny, który wykorzystuje potencjały nie tylko małych miast, ale też terenów wiejskich. Naszym celem jest dobro Polaków – zapewnił minister.
12:51 26.01.2019
12:50 26.01.2019
Premier podkreślał wagę współpracy z „prężnymi, przedsiębiorczymi samorządowcami”, aby wypracować „te wewnętrzne, endogeniczne potencjały rozwoju i specjalizacje regionalne w każdej gminie, a w szczególności w każdym powiecie, w każdym regionie i subregionie”. – To w ramach naszej polityki rozwojowej jest nasz cel numer jeden i od tego celu nie odejdziemy – powiedział.
12:49 26.01.2019
– Dobry klimat do rozwoju gospodarczego tworzy się poprzez bliską współpracę pomiędzy różnymi szczeblami administracji publicznej, ale też odpowiednią strategię, która prowadzi do tego, żeby te różnice do pewnego stopnia przynajmniej można było jak najszybciej wyrównywać, tworzyć szanse rozwojowe – mówił Morawiecki. – To jest strategia, która jest dla nas jednym z absolutnie podstawowych celów do osiągnięcia celów społeczno-gospodarczych – dodał.
12:47 26.01.2019
Morawiecki: Chcemy tworzyć szanse rozwojowe – to strategia, która jest dla nas jedną z absolutnie podstawowych. Sednem Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest wyrównywanie szans i wzmacnianie potencjału gospodarczego.

Premier dodał, że „Rząd PiS dla samorządu terytorialnego wypracował 300-400 proc. więcej środków niż poprzednia ekipa rządowa; to korzyści, które samorządy mogą przekładać na programy niestrukturalne”.
12:42 26.01.2019
– Dobry klimat do rozwoju gospodarczego tworzy się poprzez bliską współpracę pomiędzy różnymi szczeblami administracji publicznej, ale też odpowiednią strategię, która prowadzi do tego, żeby te różnice do pewnego stopnia przynajmniej można było jak najszybciej wyrównywać, tworzyć szanse rozwojowe – powiedział Mateusz Morawiecki.

– To jest strategia, która jest dla nas jednym z absolutnie podstawowych celów do osiągnięcia celów społeczno-gospodarczych – dodał.
12:39 26.01.2019
Miejsce na mównicy zajął premier Mateusz Morawiecki. – Współpraca ponad podziałami politycznymi jest tym, czego oczekują od nas Polacy i czego potrzebuje dziś Polska – powiedział.
12:37 26.01.2019
Kaczyński zwracając się do uczestników konferencji zaznaczył, że w Polsce celowo i w wielkiej mierze sztucznie tworzony jest podział w społeczeństwie. – Wobec tego starajmy się pracować w samorządach ponad poddziałami. Starajmy się, by marsz do przodu (...) był trwałym elementem naszego życia, by Polska awansowała, by Polacy awansowali, by polskie rodziny awansowały w sensie materialnym i duchowym – mówił.

– Idźmy do przodu razem, a będziemy mieli poczucie osobistego sukcesu, wspólnego sukcesu, i będziemy mogli powiedzieć uczciwie, że dobrze służyliśmy ojczyźnie – zachęcał prezes PiS.

Kaczyński podkreślił też, że „potrzebne jest tłumaczenie społeczeństwu decyzji”. – Potrzebne jest tłumaczenie zwłaszcza tych decyzji, które bywają niezrozumiałe, trudne. Można je podjąć, bo nasze społeczeństwo jest racjonalne – dodał.
12:34 26.01.2019
Władza nie musi demoralizować, ale kiedy jest poza kontrolą, do demoralizacji jest blisko.
12:33 26.01.2019
Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że do niedawna Prawo i Sprawiedliwość rządziło przede wszystkim w stolicy, a w dużo mniejszym stopniu w samorządach. – Dziś, po zwycięskich wyborach, ta sytuacja się zmieniła. Mamy wielką część władzy w samorządach. I trzeba, by to przyspieszenie, szybki marsz, rozpoczął się także tam, gdzie dotąd nie zawsze tak było – powiedział.

Zaznaczył, że tam, gdzie rządzi PiS, powinno tak być zawsze. – To, żeby tak było, wcale nie jest takie trudne. (...) żeby dobrze rządzić, nie trzeba być geniuszem; chociaż pewni ludzie wybitnie zdolni bardzo się przydają, są takie przykłady też teraz, w naszym rządzie. Ale przede wszystkim trzeba być kompetentnym i uczciwym. To jest bardzo ważne, by rządzić w sposób przemyślany i uczciwy właśnie – podkreślił Kaczyński.

Jego zdaniem w Polsce mamy „poważny potencjał rozwojowy”. – Trzeba tylko likwidować, także na poziomie samorządów, te wszystkie mechanizmy, patologie, które ten mechanizm, tę siłę rozwojową osłabiają, a niekiedy w ogóle likwidują; bywa nawet, że prowadzą do procesów wstecznych. To jest nasze wspólne zadanie i tej władzy, która jest tu w Warszawie, i rządu, z panem premierem na czele, tak znakomitym premierem – mówił prezes PiS.
12:30 26.01.2019
Kaczyński: 29 lat temu partia, która poprzedziła PiS, której PiS jest kontynuatorem, ogłosiła program przyspieszenia. Wtedy to było przyspieszenie polityczne. Dziś, chociaż nie posługujemy się już tym hasłem, można powiedzieć, że bez słów dokonujemy przyspieszenia – przyspieszenia gospodarczego, socjalnego, społecznego. Dokonujemy go z wielkimi sukcesami gospodarczymi w sferze społecznej, socjalnej.
12:29 26.01.2019
– Nasze społeczeństwo jest podzielone i niestety w wielu wypadkach ten podział jest ostry, prowadzi do wydarzeń, które nie powinny mieć miejsca, czasem nawet do sytuacji zupełnie nadzwyczajnych – mówił Jarosław Kaczyński.

– Jeżeli zapytać – abstrahując już od podziałów politycznych – o oczekiwania odnoszące się do przyszłości, to one są w istocie dość podobne; może właśnie dlatego niektórym tak bardzo zależy, żeby w Polsce powstawały emocjonalne podziały, żeby to emocjonalne napięcie było tak ostre, bo ogromna większość Polaków chce szybkiego postępu ekonomicznego – dodał prezes PiS.
12:27 26.01.2019
12:26 26.01.2019
Miejsce na mównicy zajął lider PiS Jarosław Kaczyński. – Dokonujemy przyspieszenia gospodarczego, socjalnego, społecznego. Dokonujemy go z wielkimi sukcesami – powiedział.
12:22 26.01.2019
Konferencję zainaugurował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. – Klub parlamentarny PiS będzie systematycznie organizował rozmaite formy współpracy między parlamentarzystami a sejmikami województw – zapowiedział. Wicemarszałek pogratulował też zwycięstwa politykom partii, którzy zdobyli mandaty w sejmikach województw.
12:21 26.01.2019
12:11 26.01.2019
– To bardzo dobre dla kraju, jeżeli kraj rozwija się równomiernie. Oczywiście pewne regiony będą rozwijać się szybciej, ale to nie oznacza, że inne maja się zatrzymać i czekać w nieskończoność, aż te dobra rozwoju największych ośrodków dotrą do nich. Więc my będziemy budować Polskę równoważnego rozwoju, żebyśmy mogli dać równie szanse wszystkim Polakom – powiedział przed konferencją dla TVP Info Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego.
12:05 26.01.2019
Głównym tematem spotkania będzie współpraca rządu i samorządu. Przedstawiciele władz centralnych i samorządowcy wymienią się swoimi doświadczeniami.
11:54 26.01.2019
Zobacz więcej