Premier: Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący tzw. matczynych emerytur

– Państwo nie może być obojętne na los matek, które poświęciły życie wychowaniu dzieci – powiedział po wtorkowym posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie tzw. emerytur matczynych.

Rafalska: Środki na wypłatę tzw. matczynych emerytur są zabezpieczone

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. są zabezpieczone środki na wypłatę rodzicielskich świadczeń uzupełniających – zapewniła minister rodziny,...

zobacz więcej

Projekt przewiduje m.in., że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury.

– Projekt „Mama 4 plus” dotyczy pewnej rekompensaty za wszystko, co zrobiły mamy i babcie, które w przeszłości nie miały możliwości uzbierania tej przynajmniej minimalnej emerytury – powiedział szef rządu.

– Wiadomo, że mamy są najbardziej doceniane przez swoje dzieci ale państwo też powinno doceniać mamy w tym wielkim wysiłku, wielkiej pracy którą wykonywały i wykonują. Państwo musi je wspierać w szczególności w późniejszym okresie, kiedy brakuje im sił – dodał.

Premier akcentował, że „państwo nie może być obojętne na los matek, na los babć, które poświęciły swoje życie wychowaniu dzieci”. – Ta wdzięczność i szacunek dla mam, wszystkim oczywiście mam, to szczególne zobowiązanie całego społeczeństwa, szczególne zobowiązanie naszego państwa i to jest znak, że Polska wybiera przyszłość. Realizowane programy prorodzinne, programy społeczne świadczą o tym, że wybieramy przyszłość, przyszłością jest rodzina – powiedział.
Morawiecki: Postaramy się, by emerytury matczyne obowiązywały od 1 marca

Szydło: Pierwsza wersja projektu ws. „matczynych emerytur” jest gotowa

Jest gotowa pierwsza wersja projektu ustawy dotyczącego emerytur dla matek mających co najmniej czworo dzieci – powiedziała wicepremier Beata...

zobacz więcej

„To projekt społecznie oczekiwany”

– Projekt ustawy emerytur dla mam, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci to projekt społecznie oczekiwany i społecznie mocno akceptowalny – powiedziała na konferencji prasowej szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

– Projekt ustawy emerytur dla mam, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci potocznie zwanych też emeryturami matczynymi to projekt społecznie oczekiwany i społecznie mocno akceptowalny. To pokazuje, że ten trud, ocenienie wychowania wielu dzieci – wśród Polaków ma duże poparcie – powiedziała Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej przypominając wcześniejsze słowa premiera Mateusza Morawieckiego, dodała: „Nasze mamy to ciche bohaterki, to polskie siłaczki, które wychowywały swoje dzieci w różnych okresach, kiedy też oferta polityki rodzinnej nie była tak szczodra i tak urozmaicona jak jest dzisiaj”.

Przypomniała, że rozwiązanie jest adresowane dla tych mam, które wychowały co najmniej czworo dzieci, ale ze względu na to, że wychowywały dzieci, nie wypracowały wymaganego do minimalnej emerytury stażu pracy. Jak dodała - minimalny wymagany staż pracy wynosi 20 lat.

– Na mocy tej ustawy część z mam – mówimy tu o liczbie 65 tys. matek, które nie mają wymaganego stażu - dostanie świadczenie emerytalne minimalne, które w tej chwili wynosi 1029 zł – powiedziała Rafalska. Dodała, że ze względu na to, że przepisy zaczną obowiązywać od 1 marca, a więc wtedy kiedy waloryzacja kwota ta będzie wynosiła 1100 zł.

Dodała, że prawie 21 tys. matek, które nie przepracowało pełnego wymaganego okresu i ze względu na to nie ma wypłacanej minimalnej emerytury świadczenie zostanie uzupełnione do wysokości świadczenia minimalnego.Projekt o tzw. matczynych emeryturach zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu rządu

Program „Mama 4 plus” także dla ojców i dla cudzoziemców

– W przypadku śmierci matki, bądź kiedy dzieci zostały porzucone, świadczenie „Mama 4 plus” może zostać przyznane ojcu. Po spełnieniu określonych warunków z projektu mogą skorzystać także cudzoziemcy – powiedziała Elżbieta Rafalska.

– W niektórych sytuacjach, w przypadku śmierci matki bądź kiedy dzieci zostały porzucone, będą z niego mogli również skorzystać ojcowie. Z tego świadczenia będą mogli skorzystać też cudzoziemcy, ale po spełnieniu określonych warunków – zapewniła Rafalska. Warunkiem dla cudzoziemców jest m.in. konieczność mieszkania w Polsce co najmniej 10 lat od ukończenia 16 roku życia. – Centrum ich życia ma być właśnie Polska – dodała minister rodziny.

Rafalska przypomniała, że podstawowym warunkiem przyznania świadczenia „Mama 4 plus” jest wychowanie co najmniej czworga dzieci oraz osiągnięcie wieku emerytalnego. – W przypadku matek mówimy, że będzie to ukończenie 60 roku życia, a w przypadku ojców 65 roku życia. Żeby nie powstało przekonanie, że z tego świadczenia możemy korzystać przed ukończeniem wieku emerytalnego – podkreśliła Rafalska.

Minister dodała, że tzw. matczyna emerytura będzie przyznawana „tylko tym osobom, które nie mają innych źródeł zarobkowych”, czyli takim, które nie pracują, nie maja innych źródeł zarobkowych i „znajdują się najtrudniejszej, dramatycznej sytuacji materialnej”.

– Padają pytania czy z tego świadczenia może dziś skorzystać 70-letnia emerytka, mama, która wychowała czwórkę czy piątkę dzieci i nie ma takiego świadczenia. Oczywiście, że tak – wyjaśniła minister Rafalska.
Projekt dot. „matczynych emerytur” w konsultacjach; mogą być zmiany

źródło:

Zobacz więcej