RAPORT

Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę

Przez strajk nauczycieli nie było próbnych matur. „Kadra szkoły naruszyła prawa uczniów”

Dyrektor poznańskiego liceum ma siedem dni na zgłoszenie zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych (fot. arch.PAP/Marcin Bielecki, zdjęcie ilustracyjne)
Dyrektor poznańskiego liceum ma siedem dni na zgłoszenie zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych (fot. arch.PAP/Marcin Bielecki, zdjęcie ilustracyjne)

Kadra szkoły naruszyła prawa uczniów; nauczyciele przekroczyli swoje kompetencje – wynika z kontroli kuratorium przeprowadzonej w poznańskim liceum św. Marii Magdaleny po tym, jak z powodu protestu nauczycieli nie odbyła się tam próbna matura.

Nowy ranking najlepszych liceów w Polsce

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie zostało uznane za najlepsze w Polsce, a najlepszym technikum w kraju zostało...

zobacz więcej

Kontrola została przeprowadzona na wniosek Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w związku z informacjami od rodziców i uczniów zaniepokojonych przerwaniem 3 stycznia próbnej matury w szkole oraz odstąpieniem od jej przeprowadzenia w kolejnych dniach. Stwierdzono naruszenia Prawa oświatowego, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu oraz statutu szkoły.

3 stycznia do próbnej matury z języka polskiego miało przystąpić ponad 180 uczniów. Tuż przed rozpoczęciem wypełniania arkuszy egzaminacyjnych uczniowie zostali poinformowani o proteście nauczycieli w związku z sytuacją finansową w polskiej oświacie.

Zamiast próbnej matury uczniowie mieli próby poloneza przed balem studniówkowym i zajęcia lekcyjne.

Jak poinformowało poznańskie kuratorium oświaty, kontrolę przeprowadzono w zakresie przestrzegania praw uczniów do bezpiecznych warunków pobytu w szkole, zgodności z przepisami prawa organizacji roku szkolnego, realizacji planów pracy szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych oraz współpracy z rodzicami.

W protokole kontroli wskazano, że nagłe przerwanie próbnej matury i brak wcześniejszego poinformowania o zmianie planu pracy szkoły „było przyczyną stresu i niepokoju części uczniów, naruszyło ich prawo do bezpiecznych warunków pobytu w szkole”.

Szef ZNP: Będzie strajk nauczycieli

Będzie strajk nauczycieli - powiedział w czwartek dziennikarzom prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz po posiedzeniu Zarządu...

zobacz więcej

Kontrolujący ustalili, że w grudniu nauczyciele liceum postanowili powstrzymać się od zajęć dydaktycznych 20 grudnia i odstąpić od przeprowadzenia próbnej matury w dniach 3-11 stycznia. Stwierdzono, że dyrektor i nauczyciele nie poinformowali uczniów o podjętych decyzjach.

Analiza treści zapisów w dzienniku elektronicznym wykazała, że 20 grudnia nauczyciele prowadzili część zajęć dydaktycznych, „pozostałe zajęcia miały charakter opiekuńczo-wychowawczy”.

„Mając na uwadze powyższe, kontrolujący stwierdzili, że dyrektor oraz nauczyciele naruszyli prawa uczniów do bezpiecznych warunków pobytu w szkole poprzez działania niezgodne z prawem. Ponadto nauczyciele przekroczyli swoje kompetencje, wprowadzając zmianę dotyczącą zajęć w dniu 20 grudnia polegającą na powstrzymaniu się od zajęć dydaktycznych” – stwierdzono w protokole.

Kontrolujący stwierdzili też, że rodzice uczniów nie zostali zawiadomieni o zamiarze przerwania próbnej matury 3 stycznia.

Dyrektor poznańskiego liceum ma siedem dni na zgłoszenie zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej