Wystawa „Odrodzenie Polskiej Służby Zagranicznej 1917-21”

Wernisaż wystawy "Odrodzenie Polskiej Służby Zagranicznej 1917-1921" w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie (fot. PAP/Leszek Szymański)

Zdjęcia, dokumenty i mapy znalazły się na wystawie „Odrodzenie Polskiej Służby Zagranicznej 1917-21” otwartej na Zamku Królewskim w Warszawie. Wernisażowi towarzyszyło wręczenie nagród ministerstwa spraw zagranicznych za publikacje o historii Polski i historii polskiej dyplomacji.

Ukazała się „Encyklopedia 100-lecia KUL”

Niemal 3 tys. haseł, ponad 2 tys. not biograficznych zawiera dwutomowa „Encyklopedia 100-lecia KUL”. Opublikowana w stulecie istnienia uczelni...

zobacz więcej

– Odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem długotrwałym i wieloaspektowym. Na sukces sprawy polskiej w 1918 r. złożyło się z jednej strony wiele wydarzeń międzynarodowych, zakończenie I wojny światowej, ale przede wszystkim wiele starań krajowych obejmujących długoletnie dążenia kilku pokoleń Polaków. Dzisiaj spotykamy się, by podkreślić wagę jednego z elementów odbudowy polskiej państwowości, mianowicie odrodzenia się polskiej służby zagranicznej po okresie zaborów – mówił podczas otwarcia wystawy wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Jak zaznaczył, wystawa odtwarza proces odrodzenia polskiej służby zagranicznej, który był ważnym krokiem w odzyskiwaniu przez Polskę niezależnej i suwerennej pozycji na arenie międzynarodowej.

– Prezentowana wystawa zarówno odtwarza ten proces, przypomina instytucje, jak i sylwetki poszczególnych dyplomatów. Przypomina m.in. pracę Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, jak i działania podejmowane przez Radę Regencyjną i ośrodek tworzony przez Tymczasowego Naczelnika Państwa. Obrazuje proces powstawania sieci polskich placówek dyplomatycznych, a także wysiłki podejmowane w celu uzyskania jak najlepszych relacji z państwami sąsiednimi – powiedział.

W ramach wystawy osobno wyeksponowano temat stosunków z ówczesnymi sąsiadami Rzeczpospolitej – Niemcami, Rosją Sowiecką, Czechosłowacją, Litwą, Łotwą i Rumunią.

Protektorem PKOl był Józef Piłsudski. Obchody stulecia

PKN Orlen obejmie patronatem obchody, przypadającej w tym roku, 100. rocznicy powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl). Spółka wspiera...

zobacz więcej

Wystawa prezentuje także sylwetki wybitnych dyplomatów takich jak Edward Raczyński, Tadeusz Romer, Aleksander Ładoś i Jan Karski.

– Przybliżając państwu zasługi bohaterów polskiej dyplomacji czasów II Rzeczpospolitej, nie tylko oddajemy im hołd, ale pokazujemy również, jak sprawna była to służba, przypominając jednocześnie o konieczności odwoływania się do jej etosu w dzisiejszych czasach – podkreślił Szynkowski vel Sęk.

– Być może najważniejszym pytaniem, na jakie otwierana dziś wystawa powinna odpowiadać, jest: dlaczego warto pamiętać o odrodzonej służbie dyplomatycznej Rzeczpospolitej?. Czy dlatego, że była ona mocno oparta na europejskich wartościach, czy może dlatego, że była tak skuteczna, że udało jej się uzyskać tak wiele w 1918 r., a następnie wprowadzić Polskę na arenę międzynarodową? A może wszystkie z tych powodów są dostatecznie dobre, by o tamtej tradycji pamiętać? – pytał.

Podkreślił, że warto zapoznać się z tą wystawą, ponieważ dziś „chcemy nawiązywać do tych chwalebnych tradycji”.

– Chcemy budować silną, nowoczesną, skuteczną dyplomację. Chcemy, by bazowała ona na tradycji, ale by też wykorzystywała nowoczesne formy i środki komunikacji. Chcemy, by odcinała się od ciemnego okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i nawiązywała do pięknych kart służby dyplomatycznej okresu międzywojnia. Chcemy by budowała silną markę Polski, ale także pomagała jej obywatelom poza granicami kraju, a z drugiej strony poprzez swoją skuteczność budowała dobrobyt i bezpieczeństwo obywateli tu w kraju – zaakcentował sekretarz stanu.

100-lecie Biskupstwa Polowego. Benemerenti dla Archidiecezji Warszawskiej i saperów

Archidiecezja Warszawska i polscy saperzy – żołnierze Wojsk Inżynieryjnych zostali laureatami dorocznej nagrody Ordynariatu WP Benemerenti (dobrze...

zobacz więcej

Dodał równocześnie, że uroczystość jest także okazją do uhonorowania pracy ludzi, którzy badają historię służby dyplomatycznej.

– W tym roku kolejny raz odbywa się konkurs historyczny ministra spraw zagranicznych, w którym wyróżniamy naukowców, w tym badaczy zagranicznych, którzy w swej pracy podejmują problematykę historii Polski i historii polskiej dyplomacji. Poprzez swoje badania historyczne i publikacje przyczyniają się oni do poszerzania wiedzy przez społeczeństwa, tym samym ułatwiając nam wzajemne zrozumienie – powiedział.

W konkursie pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski” zajęła Cristina Gonzalez Caizan za pracę „Por Napoleon en Espana. Los soldados polacos en los Sitios de Zaragoza (1808-09)”. Pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji” za pracę „Wiek ambasadora. Opowieść o życiu Edwarda Raczyńskiego” przyznano Zofii Wojtkowskiej.


Wyróżnienie w kategorii „Najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski” otrzymała Ana Wajszczuk za pracę „Chicos de Varsovia: Una hija, un padre y las huellas de la mayor insurrección contra los nazis”. Wyróżnieniem w kategorii „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji” uhonorowano Bogumiłę Żongołłowicz za pracę „Konsul. Biografia Władysława Noskowskiego”.

Specjalne wyróżnienie za edycję źródeł – Jan Ciechanowski „Przegrani zwycięzcy. Wspomnienia ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej” otrzymało Wydawnictwo Literackie.

źródło:

Zobacz więcej