Thomas Woodrow Wilson uhonorowany. Sejm upamiętnił amerykańskiego prezydenta

Dla prezydenta Wilsona (na zdj. z żoną Edith) odbudowa niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza była jednym z warunków zakończenia wojny (fot. domena publiczna)

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd 28. prezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, osobie szczególnie zasłużonej dla polskiej niepodległości, laureatowi pokojowej Nagrody Nobla za rok 1919” – głosi uchwała przyjęta przez posłów przez aklamację.

11 listopada to data mityczna. Polskim Piemontem, już w październiku, był Cieszyn

11 listopada jest datą symboliczną, odzyskiwanie niepodległości to był długotrwały proces zakończony zwycięstwem nad bolszewikami. Polskim...

zobacz więcej

W dokumencie przypomniano, że w ostatnim roku pierwszej wojny światowej prezydent Wilson w orędziu do Kongresu USA przedstawił program pokojowy, postulując w punkcie 13. powstanie niepodległego państwa polskiego złożonego z terytoriów zamieszkałych przez ludność polską, z dostępem do morza, którego niepodległość byłaby gwarantowana przez konwencję międzynarodową.

„Następnie był jedną z głównych postaci na decydującej o powojennych granicach Europy Konferencji Paryskiej rozpoczętej 18 stycznia 1919 r.” – głosi uchwała. Podczas konferencji paryskiej, na której Polskę, jako jedno z państw zwycięskich, reprezentowali Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski, uchwalono i 28 czerwca 1919 r. podpisano traktat wersalski.

Państwa centralne nie uczestniczyły w konferencji, przekazano im jedynie traktat do podpisania. Jego stroną nie były także Sowiety.

Umowa przewidująca demilitaryzację Niemiec i włączenie większości byłego zaboru pruskiego wraz z częścią Pomorza do Polski weszła w życie po ratyfikacjach 10 stycznia 1920 r. Miesiąc później polskie wojska wkroczyły na Wybrzeże, uzyskując dostęp do morza, o którym mówił 13. punkt Wilsona.

W sejmowej uchwale napisano, że 28. prezydent USA „umocnił przyjaźń pomiędzy Narodami Polskim i Amerykańskim, odwołując się do łączących nas wartości: niepodważalnego prawa narodów do samostanowienia, wolności i równości. Za zasługi dla Polski w listopadzie 1922 r. został odznaczony Orderem Orła Białego” – przypomniano w dokumencie.

Wyrażono w nim również przekonanie, że wkrótce w Warszawie stanie pomnik prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona.

Animowane filmy o zwycięstwie sprzed stu lat. Powstanie Wielkopolskie z klocków Lego [WIDEO]

Koniec grudnia upływa pod znakiem obchodów setnej rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W oryginalny sposób o niepodległościowym zrywie...

zobacz więcej

Oprócz uchwały upamiętniającej postać 28. prezydenta Stanów Zjednoczonych posłowie podjęli jeszcze jedną, także związaną ze stuleciem polskiej niepodległości. Uczcili w niej 100. rocznicę inauguracji obrad Sejmu Ustawodawczego.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie dzieła dokonanego przed stuleciem dla umocnienia państwa polskiego, wyraża najwyższy szacunek i składa hołd parlamentarzystom wchodzącym w skład Sejmu Ustawodawczego” – napisano w uchwale.

Pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego rozpoczęło się 10 lutego 1919 r. „Zwołanie parlamentu uznajemy za ostateczny symbol odzyskania niepodległości i wskrzeszenia tradycji republikańskich po 123 latach rozbiorów. Ustawy przyjęte przez Sejm Ustawodawczy pozwoliły na ujednolicenie kraju, unifikację ziem wchodzących w skład trzech zaborów, a także odbudowę oświaty. Ratyfikując 40 traktatów międzynarodowych potwierdzono także znaczenie instytucji parlamentu w rozwijaniu polityki zagranicznej Rzeczypospolitej”.

„Zwieńczeniem prac Sejmu Ustawodawczego było uchwalenie Ustawy z 17 marca 1921 r. - Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, pierwszej nowoczesnej polskiej ustawy zasadniczej, która przyznała Narodowi władzę zwierzchnią i wprowadziła egalitarny ustrój republiki demokratycznej” - przypomniano w dokumencie.

źródło:
Zobacz więcej