Getin Noble Bank i Idea Bank uzgodniły i podpisały plan połączenia

Połączenie banków nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Banku na Idea Bank (fot. REUTERS/Kacper Pempel)

Getin Noble Bank i Idea Bank uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku GNB jako spółki przejmowanej na Idea Bank jako spółkę przejmującą – podały banki w komunikacie. Akcjonariusze GNB za 1 akcję banku otrzymają 0,1850 akcji Idea Banku.

Banki gotowe wejść do układu GetBack. Zgodziły się na redukcję długu

Zarząd windykatora GetBack dopiął swego – sześć z siedmiu banków zgodziło się na redukcję długu. „Puls Biznesu” zwraca jednak uwagę, że sytuacji...

zobacz więcej

W komunikacie podano, że połączenie banków nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Banku (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji, które Idea Bank przyzna akcjonariuszom GNB.

Po połączeniu bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank.

Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych przez prawo, w tym w szczególności zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu dokonania połączenia na warunkach określonych w planie, konieczne – jak podano – będzie podjęcie przez walne zgromadzenia obu banków uchwał o wyrażeniu zgody na plan połączenia oraz zgody na zmiany statutu Idea Banku.

GNB i Idea Bank szacują synergie operacyjne i kosztowe wynikające z fuzji docelowo na ok. 180 mln zł w skali roku – poinformowały banki w komunikacie prasowym. Koszty integracji szacowane są na 220 mln zł w skali trzech lat. Fuzja prawna banków powinna nastąpić w trzecim kwartale 2019 roku.

– Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Banki szacują, iż synergie operacyjne i kosztowe wynikające z fuzji wyniosą docelowo ok. 180 mln zł w skali roku i będą miały charakter powtarzalny – podano w komunikacie.

Banki podały też, że prowadzą obecnie intensywne działania w celu pozyskania inwestora finansowego, który dokapitalizuje połączony bank.

źródło:

Zobacz więcej