Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

Wojsko chce kupić bomby odłamkowo-burzące

OFAB-250-270 to powszechnie stosowane uzbrojenie lotnicze (fot. Joe Raedle/Getty Images)

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił przetarg na dostawę bomb odłamkowo-burzących OFAB-250-270. To kolejne uzbrojenie przenoszone przez posowieckie samoloty Su-22 pozostające na wyposażeniu sił powietrznych, które w tym roku chce kupić polskie wojsko.

MON chce przejąć lotnisko. Cel: wzmocnienie wschodniej flanki NATO

Ministerstwo Obrony Narodowej chce w całości przejąć tereny byłego lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej. Jak poinformował resort, cytowany przez...

zobacz więcej

Inspektorat Uzbrojenia (IU) ogłosił przetarg w trybie ograniczonym. Zamówienie ma dotyczyć bomb odłamkowo-burzących OFAB-250-270. IU nie precyzuje, do jakiego typu samolotu przeznaczone będą bomby, jednak w polskich siłach zbrojnych OFAB-250-270 dopuszczone są do eksploatacji na poradzieckich samolotach Su-22.

To kolejny przetarg na uzbrojenie dla tych samolotów – w piątek IU ogłosił przetarg na dostawę bomb burzących FAB-500SZN, których chce kupić 60 szt.

OFAB-250-270 to powszechnie stosowane uzbrojenie lotnicze. Nie jest to uzbrojenie precyzyjne – ten typ bomby wiekowo nie odbiega od samolotów Su-22. Mimo tego wciąż znajduje bojowe zastosowanie. Za pomocą bomb OFAB-250-270 rosyjskie bombowce Tu-22M3 atakowały pozycje rebeliantów w Syrii.

Jak napisano w ogłoszeniu, „lotnicza bomba odłamkowo-burząca OFAB-250-270 przeznaczona jest do niszczenia sprzętu wojskowego, transportów kolejowych, urządzeń przemysłowych i rażenia siły żywej przeciwnika”.

Inspektorat chce kupić 130 takich lub równoważnych bomb w latach 2019-21. W tym roku do wojska ma trafić 50 szt. Tyle samo w roku przyszłym. W 2021 r. wojsko planuje odebrać 30 szt. tego uzbrojenia. Bomby mają trafić do 1. Regionalnej Bazy Logistycznej w Toruniu.

Szef MON podsumował 3 lata działania ministerstwa. „Rząd PiS traktuje wojsko priorytetowo”

– Dzięki wysiłkom w trzy lata udało nam się zrobić wielokrotnie więcej niż koalicji PO-PSL przez długie osiem lat. Rząd PiS udowodnił, że wojsko...

zobacz więcej

Całkowita wartość zamówienia ma wynieść – według inspektoratu – więcej niż 430 tys. euro. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy mający siedzibę w jednym z państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w państwie, z którym UE lub Polska zawarły umowę międzynarodową na realizowanie takich zamówień. Oferenci będą musieli wnieś wadium w wysokości 130 tys. zł.

Wykonawca musi też wykazać posiadanie środków lub zdolności kredytowej w wysokości 1,3 mln zł, a także posiadać stosowane koncesje zezwalające mu na wytwarzanie uzbrojenia i jego obrót. Kolejnym wymaganiem jest zrealizowanie przynajmniej jednej dostawy lotniczych środków bojowych w okresie ostatnich 5 lat. Wartość tego zamówienie nie może być mniejsza niż 1,3 mln zł.

IU przewiduje, że wyłoni 10 oferentów, których zaprosi do składania ofert. Najważniejszym kryterium oceny ofert ma być cena, drugim kryterium – udzielona gwarancja. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 18 lutego 2019 r. o godz. 9.

Polska ma 18 samolotów Su-22. Po ostatnich remontach modernizacyjnych MON planuje utrzymać je w służbie do 2025 r.

Szef MON zapowiedział zmiany w wojsku. Podwyżki i rezygnacja ze służby kontraktowej

Stworzenie stanowisk podoficerskich w dowództwach Wojska Polskiego, a także rezygnacja ze służby kontraktowej na rzecz stałej – to jedne z założeń...

zobacz więcej

Pierwsze samoloty myśliwsko-bombowe Su-22 trafiły do Polski w pierwszej połowie lat 80. XX w. W sumie zakupiliśmy od ZSRR ponad 100 takich maszyn, w tym 20 w wersji szkolno-bojowej.

Uznaje się, że samoloty Su-22 nie przystają już swoimi możliwościami do wymagań współczesnego pola walki. Według deklaracji resortu obrony samoloty te służą głownie do szkoleń i podtrzymywania nawyków pilotów i personelu lotów.

Coraz częściej mówi się o potrzebie wycofania samolotów Su-22 i – również posowieckich – samolotów MiG-29. W ostatnim czasie oba typy samolotów były uziemiane w związku z katastrofami samolotów MiG-29.

W listopadzie zeszłego roku minister obrony Mariusz Błaszczak polecił Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przyśpieszenie realizacji programu zakupu samolotu myśliwskiego nowej generacji. Resort obrony zapowiada, że pozyskany w przyszłości myśliwiec „będzie operować w środowisku antydostępowym i sieciocentrycznym oraz będzie współpracował z komponentem sojuszniczych wojsk lotniczych”.

źródło:

Zobacz więcej