100-lecie Biskupstwa Polowego. Benemerenti dla Archidiecezji Warszawskiej i saperów

Metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz (P) w imieniu Archidiecezji Warszawskiej odbiera nagrodę Benemerenti Ordynariatu Polowego WP z rąk biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka (L) (fot. PAP/Radek Pietruszka)

Archidiecezja Warszawska i polscy saperzy – żołnierze Wojsk Inżynieryjnych zostali laureatami dorocznej nagrody Ordynariatu WP Benemerenti (dobrze zasłużonym). Uroczysta gala wręczenia odbyła się w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – w 100. rocznicę ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce.

Protektorem PKOl był Józef Piłsudski. Obchody stulecia

PKN Orlen obejmie patronatem obchody, przypadającej w tym roku, 100. rocznicy powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl). Spółka wspiera...

zobacz więcej

Dyplom i szklaną statuetkę Katedry Polowej WP Archidiecezja Warszawska otrzymała „za nieustanne wspieranie duszpasterstwa wojskowego, za wkład w kształcenie alumnów przeznaczonych do posługi w Ordynariacie Polowym, a szczególnie za posługę pierwszego Biskupa Polowego Stanisława Galla, biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej”.

W uzasadnieniu nagrody podkreślono, że „losy duszpasterstwa wojskowego i Archidiecezji Warszawskiej są ze sobą nierozerwalnie splecione”. – 9 listopada 1918 roku ówczesny kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych, płk Jan Wroczyński, w porozumieniu z arcybiskupem warszawskim Aleksandrem Kakowskim powołał do życia Konsystorz Polowy. Ta tymczasowa struktura duszpasterska została zastąpiona 5 lutego 1919 r. przez Biskupstwo Polowe. Pierwszy biskup polowy Stanisław Gall, mianowany przez papieża Benedykta XV, pełnił funkcję biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, a podczas II wojny światowej jej apostolskiego administratora. Duszpasterstwo wojskowe zawdzięcza temu biskupowi podstawowe zręby swojej organizacji i działania, które przetrwały próbę czasu – zaznaczył w uzasadnieniu biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek.

Polscy saperzy – żołnierze Wojsk Inżynieryjnych zostali nagrodzeni za „wsparcie organizacyjne” w przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W uzasadnieniu nagrody, bp Guzdek podkreślił, że zapisali na kartach historii Wojska Polskiego piękne świadectwo ofiarnej służby. – Wojska Inżynieryjne po I wojnie światowej zaangażowały się w odbudowę kraju zniszczonego przez działania wojenne. Rozminowanie, budowa dróg i mostów, a także innych elementów wojskowej infrastruktury stanowiły ogromny wkład w tworzenie lepszej przyszłości. Te same zadania zostały postawione Wojskom Inżynieryjnym po zakończeniu II wojny światowej – zaznaczył biskup polowy.

„Z ich trudu korzystały miliony młodych ludzi”

Dodał, że także dziś jednostki Wojsk Inżynieryjnych świadczą pomoc na rzecz Sił Zbrojnych w kraju oraz uczestniczą w misjach pokojowych ONZ i NATO. Ponadto angażują się w pomoc ludności cywilnej podczas klęsk żywiołowych. Przy pomocy specjalistyczne przygotowanie i stosując coraz nowocześniejszy sprzęt inżynieryjny, są w stanie podjąć się najtrudniejszych zadań, często obciążonych dużym ryzykiem. – Dowodem ich sprawności była nieoceniona pomoc przy organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Z ich trudu korzystały miliony młodych ludzi z całego świata – podkreślił bp Guzdek.

Wręczając nagrody biskup polowy powiedział, że „wielu ludzi żyje ewangelicznymi ideałami”. Dodał, że są to ludzie, „którzy tak wiele wnoszą dla naszej ojczyzny”.

źródło:
Zobacz więcej