„Ostra jazda po Kościele”. Lewica chce wypłynąć na początku kampanii wyborczej [OPINIA]

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska zgłosiło projekt ustawy o świeckim państwie (fot. Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images)

– Ostatnie tygodnie charakteryzuje »ostra jazda« po Kościele. Film „Kler” spowodował nie tyle osłabienie wiary katolików – badania tego nie potwierdzają – ile przełamanie barier w publicznym dezawuowaniu jego autorytetu – ocenia Marcin Przeciszewski. – W ślad za tym środowiska lewicy starają się zburzyć stabilny dotąd model obecności Kościołów w polskim systemie prawnym i w przestrzeni publicznej. W ten sposób usiłują wypłynąć w rozpoczynającej się kampanii wyborczej – pisze w komentarzu szef Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Neumann: będziemy dyskutować nad formą rozdziału Kościoła od państwa

– To, jak ma wyglądać rozdział Kościoła od państwa, jak ma być finansowany Kościół – to kwestie do dyskusji – tak szef klubu PO-KO Sławomir...

zobacz więcej

Dowodem na to – w opinii redaktora KAI – jest projekt ustawy o świeckim państwie, ogłoszony przez Stowarzyszenie Inicjatywa Polska. Zakłada on m.in. zaprzestanie finansowania lekcji religii ze środków publicznych, wzmocnienie „neutralności światopoglądowej” systemu edukacji, likwidację Funduszu Kościelnego oraz powołanie państwowo-kościelno-ateistycznej komisji wspólnej. Zaproponowane rozwiązania są niezgodne z Konstytucją RP i z umowami międzynarodowymi (konkordatem). Odbiegają ponadto od współczesnych standardów w relacjach państwo-Kościół w większości krajów europejskich – przekonuje Przeciszewski.

Autor opinii jest zdania, że polski system, oparty na zasadzie autonomii i niezależności państwa i Kościoła, przy jednoczesnej możliwości ich współpracy na rzecz dobra wspólnego, jest jednym z najlepszych w Europie. – Stanowi złoty środek między francuską „laïcité”, opartą na radykalnej separacji Kościoła, a państwami wyznaniowymi z terenów prawosławnych. Nasz system zapewnia pełną realizację zasady wolności sumienia i religii, a przy tym nikomu nic nie narzuca. Szanuje również przekonania ateistyczne. Wartość tego modelu docenili postkomuniści z Aleksandrem Kwaśniewskim czy Leszkiem Millerem, gdyż gwarantował on pokój społeczny w Polsce – pisze publicysta.

Reżyser filmu „Kler”: Prześcigamy się w stawianiu krzyży

Zdjęcia do filmu „Kler” były kręcone w Czechach, gdyż do polskiego kościoła nikt by nie wpuścił ekipy filmowej – wyjaśnił w rozmowie z TVN24 ...

zobacz więcej

– Obecna lewica – w opozycji do konstytucyjnej „bezstronności państwa w kwestiach światopoglądowych i religijnych”, proponuje tzw. neutralność światopoglądową. Nie ma ona nic wspólnego z właściwą neutralnością, gdyż oznacza zepchnięcie elementów religijnych do sfery prywatnej bądź kościelnej. Byłoby to naruszeniem elementarnych praw i wolności człowieka. Pozostawałoby również w sprzeczności z wielowiekowym dziedzictwem Rzeczypospolitej, opartym na zasadzie tolerancji i harmonijnego współistnienia tego co świeckie, i tego, co religijne – przestrzega Przeciszewski.

źródło:
Zobacz więcej